• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Kara za brak maseczki - podstawa prawna

09.09.2020

kobieta z maseczką

Obecnie, w związku zagrożeniem Covid-19, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w: otwartych miejscach publicznych, jeśli nie ma możliwości zachowania odległości 1,5 metra od innych osób, w zamkniętych miejscach publicznych, na przykład w sklepach, w trakcie podróży transportem publicznym, w taksówkach, a nawet - pod pewnymi warunkami - w samochodach prywatnych. Brak maseczki lub innej osłony nosa i ust grozi otrzymaniem upomnienia, grzywny lub mandatu karnego w wysokości nawet 500 złotych. Jaka jest tego podstawa prawna?

Obowiązek noszenia maseczek - przepisy

Obowiązek zakrywania ust i nosa wynika z z § 24 ust. 1 pkt 2d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa został po razy pierwszy wprowadzony dnia 16 kwietnia 2020 roku. Na przestrzeni miesięcy obostrzenia kilka razy się zmieniały. Aktualnie Polska została podzielona na strefy - zielone, żółte i czerwone, ze względu na liczbę zakażeń. W czerwonych strefach, czyli tych, w których zostały wprowadzone największe obostrzenia, mieszkańcy mają obowiązek zakrywania ust i nosa nawet w przestrzeni otwartej - na przykład na spacerze z psem. 

Maseczki a statystyki

Rzecznik Komendy Głównej Policji, Mariusz Ciarka podał następujące statystyki:

  • policja od kwietnia do sierpnia 2020 roku wystawiła ponad 14 tysięcy mandatów za brak maseczki
  • pouczeń za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust zostało wystawionych ponad 58 tysięcy
  • 6 tysięcy przypadków policjanci skierowali do sądów.

Policja ze szczególnym naciskiem sprawdza środki transportu zbiorowego, w których to przeprowadziła kontrole ponad 350 tysięcy razy. 

Brak maseczki z powodu stanu zdrowia

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w § 24 ust. 3 pkt 3 stanowi, że obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

Z obowiązku zakrywania nosa i ust są również zwolnione dzieci do lat 5

Poza powyższymi wyjątkami, obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje wszystkich, bez względu na wiek i płeć.

Jak wysoką karę można zapłacić za brak maseczki? 

W przypadku mandatu karnego kwota maksymalnej kary za brak maseczki to 500 złotych. Na osobę, która nie dopełniła obowiązku zakrywania ust, może także zostać nałożona kara administracyjna, która jest dużo wyższa - wynosi bowiem od 5 tysięcy złotych do nawet 30 tysięcy złotych.

Podsumowując, dopóki obostrzenia nie zostaną zdjęte, policja może weryfikować przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Za brak maseczki grozi kara, z powodu braku maseczki możemy również nie zostać obsłużeni w sklepie lub u fryzjera. Zwolnione z tego obowiązku mogą być tylko te osoby, które przedstawią stosowne zaświadczenie lekarskie. 

Firmy współpracujące

X