• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Wypadek przy pracy rolniczej - nowelizacja 2017

23.11.2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy, która ma wprowadzić nowy rodzaj umowy w rolnictwie oraz doprecyzować definicję wypadku przy pracy rolniczej.

Największe spiętrzenie pracy w sadownictwie i ogrodnictwie przypada na okres zbiorów, czyli od maja do listopada. Okazuje się, że w tym czasie rolnicy, zatrudniając pracowników sezonowych, nagminnie wykorzystują umowy o dzieło, które nie podlegają składkom ZUS, a także nie odzwierciedlają charakteru prac wykonywanych w rolnictwie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt zmian, który pozwoli nie tylko obniżyć koszty pracy, ale także ograniczy administracyjne obowiązki rolników.

Nowy rodzaj umowy dla rolników

W projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników została zaproponowana nowa umowa o pomocy przy zbiorach. Dokument ten ma być zawierany na piśmie przed rozpoczęciem pracy przy zbiorach i może obejmować okres nie dłuższy niż 90 dni w roku kalendarzowym. Pracownik sezonowy może posiadać jedną lub kilka takich umów, jednak nie mogą one łącznie przekroczyć okresu 90 dni.

Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmować może następujące prace:

  • zrywanie i zbieranie owoców oraz warzyw;
  • usuwanie zbędnych części roślin;
  • klasyfikowanie i sortowanie zebranych owoców i warzyw, a także wykonywanie innych czynności przygotowujących zbiory do transportu, przechowywania lub sprzedaży;
  • wykonywanie innych czynności ściśle związanych ze zbiorami.

Rolnik, u którego pracownik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, zobowiązany będzie do opłacania za daną osobę składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Pomocnik przy zbiorach będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko przez okres pracy, czyli maksymalnie 90 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że okres opłacania składek jest krótki, a ryzyko wypadku dość wysokie.

Dowiedz się więcej o BHP w rolnictwie: https://www.bhp-center.com.pl/bhp-w-rolnictwie-czy-zostana-wprowadzone-obowiazkowe-audyty-gospodarstw-rolnych/

Definicja wypadku przy pracy

Projekt nowelizacji doprecyzowuje definicję wypadku przy pracy. Nowa formuła będzie miała zastosowanie do pomocnika przy zbiorach, który będzie uprawniony do jednorazowego odszkodowania, gdy dojdzie do wypadku w gospodarstwie podczas czynności wykonywanych w ramach umowy pomocnika przy zbiorach.

W celu ułatwienia i usprawnienia zawarcia ubezpieczenia dla osoby pracującej przy zbiorach rolnik ma na zgłoszenie pracownika 3 dni i jest zobowiązany do opłacania składek za cały okres, na który zawarto umowę.

Ze względu na to, że praca pomocnika przy zbiorach ma charakter incydentalny w ciągu roku, KRUS nie będzie zobowiązany do wydawania legitymacji dla osób w ten sposób zatrudnionych.

Sprawdź najczęstsze wypadki w pracy i jak im zapobiegać: https://www.bhp-center.com.pl/7-najczestszych-wypadkow-w-miejscu-pracy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X