• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

7 najczęstszych wypadków w miejscu pracy

30.12.2016

W różnych gałęziach przemysłu rocznie dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków z tytuły wykonywanej pracy. Niektóre z nich skutkują stałym kalectwem pracowników, a nawet utratą życia. Profesjonalna obsługa BHP firm pomaga w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko pojawienia się niebezpieczeństw, choć jak ukaże poniższa lista, nie wszystkich sytuacji jesteśmy w stanie uniknąć. W przypadkowej kolejności prezentujemy siedem z najczęstszych wypadków w miejscu pracy.

  1. Bójki w pracy

Nawet najlepsze kursy BHP nie są niekiedy w stanie powstrzymać temperamentu naszych pracowników. Kulminacja napięć w miejscu pracy może przerodzić się wkonfrontację fizyczną. Aby uniknąć takich sytuacji należy zwracać uwagę na skargi i uwagi wnoszone przez zarządzających personelem.

  1. Poślizgnięcia, potknięcia i upadki

Występują wszędzie – w biurach, sklepach, fabrykach. Zazwyczaj kończy się na siniakach, w gorszych wypadkach na złamaniach. Szczególnie niebezpieczne są w trakcie prac wykonywanych na wysokościach. Mając pracowników, którzy narażeni są na takie ryzyko, należy dodatkowo przeszkolić ich z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

  1. Narażenie na hałas

Głuchota przemysłowa nie występuje już w takiej skali, jak jeszcze kilkanaście lat temu, jednak lepiej zdusić ten szczególny problem w zarodku. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem, aby jej uniknąć, jest stosowanie ochronnych nauszników.

  1. Uderzenia przez spadające przedmioty

Spotykane w magazynach i sklepach, jednak najczęściej narażeni są na nie pracownicy z branży budowlanej. Obsługa BHP firmy powinna kontrolować stan przechowywanych przedmiotów, a wyposażenie podwładnych w kaski zniweluje ryzyko powstania poważnych urazów.

  1. RSI

Urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien. Występują wtedy, kiedy długotrwale wykonujemy jedną czynność, taką jak np. pisanie na klawiaturze. Można ograniczyć jego powstawanie poprzez korzytsanie z prawa do pięciominutowych przerw po każdej godzinie pracy z komputerem.

  1. Rany cięte i szarpane

Piły elektryczne, nożyce, a nawet biurowe gilotyny – wszystkie są w stanie zrobić krzywdę. Najczęstszą przyczyną tych ran jest słabe szkolenie, nieadekwatne procedury bezpieczeństwa i brak odpowiedniego uniformu.

  1. Toksyczne opary

Wdychanie niebezpiecznych związków może prowadzić do stałych uszczerbków na zdrowiu. Specjalne wyposażenie ochronne, takie jak okulary, maska i kombinezon są niezbędne w takich sytuacjach. Należy również poszerzyć kurs BHP i pierwszej pomocy dla pracowników o kwestie związane z toksycznymi chemikaliami.

Firmy współpracujące