• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

BHP w rolnictwie - czy zostaną wprowadzone obowiązkowe audyty gospodarstw rolnych?

25.02.2019

BHP w rolnictwie - BHP-CENTER.COM.PL

Rolnictwo to sektor gospodarki, w którym odnotowuje się najwięcej wypadków przy pracy. Niestety, są one w większości tragiczne w skutkach. Osoby, które im ulegają, doświadczają trwałego uszczerbku na zdrowiu, jest również wiele przypadków zgonów.

Niekorzystne statystyki

Największe zagrożenia dla osób wykonujących pracę w gospodarstwach stanowią maszyny rolnicze i zwierzęta. Statystyki są niepokojące – spory odsetek rolników nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa, nie stosuje środków ochrony indywidualnej, niewłaściwe używa maszyn rolniczych, a nawet dopuszcza do nich dzieci.

Co więcej, z roku na rok nie widać poprawy. Wypadków śmiertelnych w 2018 roku odnotowano o 17% więcej, niż w roku 2017.

Nowy pomysł - audyty w gospodarstwach rolnych

Podczas obrad komisji głównego inspektora pracy ds. BHP w rolnictwie poruszano kwestie zwiększenia bezpieczeństwa i świadomości osób pracujących na roli. Jedną z propozycji rozwiązania problemu było wprowadzenie obowiązkowych audytów gospodarstw rolnych, które miałyby na celu sprawdzenie, jak przestrzegane są przepisy. Do tej pory audyty były wykonywane przez rolników dobrowolnie, na przykład podczas konkursów promujących bezpieczeństwo.

Przestrzeganie przez rolników przepisów BHP jest istotne również w kontekście odszkodowań, których w tej branży wypłacanych jest bardzo dużo. W ubiegłym roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 15 295 wypadków, a wypłatą odszkodowań skończyło się 78% spraw.

Oceny ryzyka zawodowego

Inspekcja pracy ma w planach w 2019 roku przeprowadzić szereg kontroli związanych z przemysłem rolniczym i spożywczym. Nacisk ma był kładziony na czynniki niebezpieczne. W przypadku przedsiębiorstw rolnych utrzymujących się z chowu, będą to na przykład pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego oraz leki weterynaryjne. Jeśli chodzi o hodowlę roślin, rolnicy, którzy uprawiają ziemię, mają kontakt z substancjami chemicznymi, pestycydami, maszynami rolniczymi, elektrycznością. W gospodarstwach często wykonuje się prace na wysokości. Do listy zagrożeń należy dopisać również hałas, czynniki biologiczne, niekorzystne warunki atmosferyczne. Zdecydowanie nie jest to praca łatwa i przyjemna.

Dzieci w rolnictwie

Niestety, bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych wciąż pozostawia wiele do życzenia. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach wdraża projekt edukacyjny pt.Bezpieczne dziecko na wsiZaangażowane zostały służby, takie jak policja i straż pożarna. Dla dzieci prowadzone są angażujące zajęcia, w trakcie których ma być zwiększona ich świadomość na temat czyhających zagrożeń. 

Wszystkie inicjatywy, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy są warte uwagi. Zwiększenie świadomości rolników może pomóc poprawić niepokojące statystyki.

Firmy współpracujące

X