• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Ryzyko zawodowe i metody jego oceny. Co powinieneś o tym wiedzieć?

18.02.2019

Ryzyko zawodowe BHP-CENTER.COM.PL

Prawdopodobieństwo, że pracownik zostanie poszkodowany podczas wykonywania pracy nigdy nie jest identyczne. W zależności od specyfiki pracy, każda niesie za sobą czasami zupełnie inne ryzyko. Dlatego też metody jego oceny mogą się różnić między sobą. Wyróżnia się ich kilka, a najważniejsze z nich zostaną omówione poniżej.

Odpowiednią metodę oceny ryzyka zastosuj do konkretnego stanowiska

Tak działają między innymi wykwalifikowani specjaliści do spraw bezpieczeństwa oraz higieny pracy, którzy opierają swoje raporty o analizę zgodną z konkretną metodą. Aby prawidłowo zidentyfikować zagrożenia, które towarzyszą konkretnej pracy, należy najpierw stworzyć listę stanowisk. Następnie, chociaż ta czynność wymaga dużego nakładu sił, do tego odrębnego czy samodzielnego dostosować odpowiednią metodę oceny.

Przykład

Jeśli pracownik jest narażony na takie czynniki, które można łatwo zmierzyć, jak na przykład hałas, w takim przypadku możesz zastosować metodę opracowaną przy tworzeniu normy PN-N-18002. Natomiast gdy masz do czynienia z osobami, które wykonują bardziej skomplikowaną pracę, a zagrożeń przez to jest więcej, możesz posłużyć się metodą Risk Score. Dzięki niej szczegółowo scharakteryzujesz między innymi prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia, to, jak bardzo dana osoba jest wyeksponowana na niebezpieczną sytuację czy ewentualne skutki jej wystąpienia.

4 rodzaje metod oceny ryzyka zawodowego

Ze względu na ich dużą ilość, warto podzielić dane metody na kilka podkategorii, aby lepiej wiedzieć jak je efektywnie zastosować w praktyce.

Jakościowe

Te metody są najczęściej stosowane przez pracodawców oraz specjalistów podczas oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Jak przeprowadza się analizę z wykorzystaniem tych schematów?

Jest to przede wszystkim subiektywna ocena. Dlatego podczas korzystania z metod jakościowych tak ważne jest uważne oraz dokładne przeanalizowanie danej sytuacji w oparciu o rzetelnie zebrane informacje i podejście do omawianego tematu. Tylko wtedy możesz liczyć na zbliżony do obiektywnego obraz stanowiska pracy oraz ryzyka mu przypisanego.

Metody jakościowe dodatkowo można podzielić na:

  • Grafy ryzyka
  • Wskaźnikowe
  • Matrycowe

Ilościowe

Podczas korzystania z tej metody bardzo ważna jest analiza zgromadzonych wcześniej badań statystycznych, które dotyczą dotychczasowych wypadków w pracy. Porównuje się je z liczbą zatrudnionych osób oraz czasem, w którym pracownik był narażony na szkodliwe czynniki.

Nadają się do oceny ryzyka tak zwanego procesowego. Najczęściej wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy technologicznych, gdzie liczba zmiennych oraz samych danych na temat stanowisk pracy jest duża.

Indukcyjne

Po szczegółowej obserwacji oraz ewentualnych, nieobowiązkowych eksperymentach stosuje się jak najbardziej możliwe i realne uogólnienia. Dzięki temu powstają tak zwane hipotezy, które służą do stworzenia zasad. Ich zbiór może stanowić wskazówki dla pracodawcy oraz pracowników, odnoszący się do ryzyka na danych stanowiskach.

Metody indukcyjne to takie, gdzie ogólne wnioski podparte są szczególnymi i szczegółowymi przypadkami zdarzeń. Można do nich zaliczyć:

  • HAZOP (Badania nad zagrożeniami oraz operacyjnością w miejscu pracy)
  • FMEA (Model porażek oraz analizy efektywności)
  • Drzewo zdarzeń
  • Analizę bezpieczeństwa pracy

Dedukcyjne

Potocznie można je nazwać tymi, które prowadzą od ogólnych stwierdzeń na temat ryzyka, do bardziej szczegółowych danych. Dzięki nim można wysnuć konkretny wniosek oraz zastosować go do oceny ewentualnych zdarzeń niebezpiecznych na stanowisku pracy. Do metod dedukcyjnych zalicza się drzewo błędów.

 

Firmy współpracujące