• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Codzienność specjalisty BHP

04.09.2018

specjalista-bhp

Zapewne wielu osobom Bezpieczeństwo i Higiena Pracy kojarzy się z zawiłymi przepisami, normami, pomiarami i regulaminami. Tymczasem, do zadań specjalisty BHP  nie należy jedynie sprawdzanie dokumentacji, a jego stanowisko pracy to nie tylko biurko i komputer. Sporą część etatu BHP-owiec spędza bowiem w terenie – podczas szkoleń i audytów. Jak wygląda przeciętny dzień jego pracy?

Prowadzenie szkoleń

Jednym z głównych zadań specjalisty BHP jest edukowanie i zwiększanie świadomości zatrudnionych osób. Na szkoleniu wstępnym opowiada słuchaczom o prawach i obowiązkach pracownika, podstawach pierwszej pomocy i ochronie przeciwpożarowej. Szkolenie okresowe jest dłuższe i poruszane na nim tematy są dostosowane do stanowisk pracy. Samych rodzajów szkoleń jest kilka, a wykładowca musi przygotować się w zależności od tego, w jakim przedsiębiorstwie będzie prowadził instruktaż. Inne kwestie będzie poruszał dla inżynierów w zakładach chemicznych, a inne dla referentów w urzędzie miasta. Dzięki temu jego praca nie jest monotonna.

Co więcej, prowadzenie szkoleń BHP to nie tylko cytowanie przepisów prawnych. To przede wszystkim interakcja ze słuchaczami. W trakcie dobrego szkolenia jest miejsce na dyskusję, rozwiewanie wątpliwości słuchaczy. Doświadczony dydaktyk potrafi podać proste, zaczerpnięte z życia przykłady i na ich podstawie wytłumaczyć nawet najbardziej zawiłe przepisy.

Koordynacja

Specjalista BHP, który zatrudniony jest w danej firmie na etat, trzyma nad wszystkim pieczę. Dba o odpowiednią dokumentację i ważność szkoleń pracowników. Może zlecać różne zadania, np. przeprowadzanie szkoleń okresowych uprawnionym do tego firmom zewnętrznym, a w dużym przedsiębiorstwie zarządzać zespołem inspektorów i specjalistów BHP.

Do jego obowiązków należy współpraca z: Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, kierownikami działów, przedstawicielami związków zawodowych, a w szczególnych przypadkach również ze służbą zdrowia. Kontakt z innymi organizacjami jest więc dla BHP-owca codziennością. Sprzyja to rozwojowi umiejętności interpersonalnych.

Audyty

Aby móc sporządzić na przykład kartę charakterystyki zagrożeń zawodowych specjalista BHP musi dokładnie poznać firmę, która zleciła mu to zadanie. Zawsze rozpoczyna od szczegółowego audytu.  Zapoznaje się ze stanowiskami pracy, liniami produkcyjnymi i maszynami w rożnego typu przedsiębiorstwach. Można więc powiedzieć, że poznaje daną branżę „od kuchni”. Wchodzi tam, gdzie zwyczajny, postronny obserwator nie ma dostępu.

Etap tworzenia

Specjalista BHP może być również konsultantem podczas budowania przedsiębiorstwa i tworzenia stanowisk pracy. Podpowiada, jak zorganizować przestrzeń tak, aby warunki były dla pracowników optymalne i nie zagrażały ich życiu i zdrowiu.

Bierze również aktywny udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych oraz inwestycyjnych zakładu (na przykład zakupu nowych urządzeń). Specjalista BHP ma znaczący wpływ na zmiany. Może zgłaszać własne propozycje modyfikacji technicznych lub organizacyjnych. Jego celem zawsze jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy.

Wypadki

Specjalista BHP wchodzi w skład zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. To jedno z najtrudniejszych zadań, jakie może go spotkać w tej branży. Do jego obowiązków należy m.in. wysłuchanie szczegółowych zeznań świadków wypadku. Praca BHP-owca wymaga więc opanowania, profesjonalizmu, ale również wyczucia i empatii.

To tylko część wyzwań, które stoją przed specjalistą BHP. Choć nie wszystkie wymienione obowiązki należą do łatwych, BHP-owiec każdego dnia przyczynia się do zwiększania świadomości pracowników oraz polepszenia warunków pracy.

Firmy współpracujące

X