• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Szkolenia dla specjalistów ds. BHP

10.04.2015

szkolenia-specjalista-bhp
Szkolenia i kursy w BHP Center nie są kierowane jedynie do pracowników produkcyjnych, administracyjnych, inżynierów czy kadry zarządzającej. Szkolenia BHP powinni bowiem odbywać także sami specjaliści ds. BHP, gdyż to od nich w głównej mierze zależy fakt, czy w firmie będą panowały bezpieczne warunki pracy, czy też osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie będą narażone na zagrożenia utraty zdrowia lub życia.

Szkolenia dla pracowników służby BHP są prowadzone przez specjalistów, którzy dzielą się z nimi wieloletnimi doświadczeniami we współpracy z firmami, mogącymi poszczycić się bardzo wysokimi standardami BHP. W trakcie szkolenia każdy jego uczestnik zapoznaje się z aktami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ze wszelkimi nowelizacjami tych dokumentów.

Pracownicy BHP uczą się także, w jaki sposób wykrywać i analizować zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach. Ponadto szkolenie ułatwia im późniejsze tworzenie ocen ryzyka zawodowego dla różnych grup. W trakcie kursu jego uczestnicy zapoznają się również z elementami środowiska pracy, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie zatrudnionych oraz z okolicznościami, które sprzyjają występowaniu wypadków przy pracy. Szkolenie obejmuje też objaśnienie, jak powinna wyglądać pierwsza pomoc w razie wypadku.

Dzięki kursom specjaliści ds. BHP uczą się także, jak należy organizować szkolenia dla pracowników, by ci wynosili z nich jak najwięcej.

Firmy współpracujące