• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Projekt ustawy o dozorze technicznym na stacjach paliw

18.07.2017
W lipcu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa projekt ustawy o dozorze technicznym na stacjach paliw. Benzyna zawiera lotne związki organiczne, które parują i wypełniają pustą przestrzeń w baku powyżej paliwa. Podczas tankowania samochodu opary te są wypychane na zewnątrz i jeśli nie zostaną wychwycone, przedostają się do atmosfery. Substancje…

Metody oceny wydatku energetycznego pracownika

17.07.2017
Obowiązkiem każdego pracownika służby BHP jest znajomość podstawowego kryterium ogólnych zasad oceny uciążliwości pracy, czyli wydatku energetycznego. Ocena taka jest niezbędna w realizacji rozporządzeń w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz w kwestii prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Stosowanych jest kilka metod opiniowania uciążliwości pracy, które…

Porozumienie w sprawie ochrony przed rakotwórczymi chemikaliami

17.07.2017
Członkowie Parlamentu Europejskiego i negocjatorzy państw należących do UE dopracowali porozumienie w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami. Nowo wprowadzone regulacje ustanawiają maksymalne dopuszczalne stężenia rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Dzięki ich ograniczeniu powinna zmniejszyć się liczba pracowników zapadających na choroby nowotworowe. Nowe przepisy mogą uratować nawet 100…

Jak zadbać o pracownika latem?

05.07.2017
Lato to często okres upałów, które mogą być uciążliwe dla wypełniających swoje obowiązki pracowników. W tym czasie ich zdrowie i życie jest dodatkowo narażone. Osłabienia, omdlenia, a nawet udar słoneczny to częste przyczyny hospitalizacji pracowników latem. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zimnych napojów pracownikom i odpowiednich warunków wykonywania pracy. Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od pory roku,…

Firmy współpracujące