• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Porozumienie w sprawie ochrony przed rakotwórczymi chemikaliami

17.07.2017

Członkowie Parlamentu Europejskiego i negocjatorzy państw należących do UE dopracowali porozumienie w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami.

Nowo wprowadzone regulacje ustanawiają maksymalne dopuszczalne stężenia rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Dzięki ich ograniczeniu powinna zmniejszyć się liczba pracowników zapadających na choroby nowotworowe. Nowe przepisy mogą uratować nawet 100 tys. osób w ciągu najbliższych 50 lat.

Co zmieniło się w przepisach?

Nowe przepisy uwzględniają takie substancje, jak krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, który wytwarza się podczas procesów górniczych, wydobywczych, w trakcie drążenia tuneli, a także na skutek cięcia, kruszenia i rozdrabniania materiałów zawierających krzem, np. beton, skały czy cegły. Substancja ta powoduje u osób ją wdychających choroby płuc, m.in. krzemicę i raka płuc. Na szkodliwe działanie tego pyłu narażeni są przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w sektorze budowlanym.

Kompromis zawarty pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami UE zakłada, że Komisja Europejska rozważy zmianę limitu wartości ustalonego dla tej substancji. Dodatkowo KE ma zająć się także włączeniem do listy zagrożeń substancji reprotoksycznych. To związki chemiczne wpływające negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn. Mogą one doprowadzić do zmian w narządach rozrodczych, np. powodować kurczenie się jąder oraz uszkadzać komórki rozrodcze i powodować niepłodność u nienarodzonych dzieci, gdy kobieta w ciąży była narażona na szkodliwe działanie tych substancji. Dodatkowo te związki chemiczne mogą także powodować zakłócenia w procesie laktacyjnym u przyszłej mamy.

Dowiedz się jakie konsekwencje musi ponieść pracodawca łamiący przepisy BHP: https://www.bhp-center.com.pl/z-jakimi-konsekwencjami-musi-sie-liczyc-pracodawca-lamiacy-przepisy-bhp-kary-pip/

Choroby nowotworowe a badania

W 2015 roku Francuski Krajowy Instytut Badań i Bezpieczeństwa (INRS) przeprowadził badania, które wykazały, że ponad 1% wszystkich pracowników Unii Europejskiej jest narażonych na działanie substancji szkodliwych. To w przeliczeniu około 2-3 mln kobiet i mężczyzn. Dotychczas na własną rękę obostrzenia dotyczące związków chemicznych zawierających reprotoksyny wprowadziło już sześć krajów UE - to m.in. Francja, Finlandia, Szwecja i Czechy.

Negocjatorzy państw europejskich uzgodnili również stopniowe zmniejszanie stężenia pyłu drzewnego. W ciągu najbliższych 5 lat dopuszczalny limit zostanie obniżony do 3 mg/m3, a w kolejnych latach - do 2 mg/m3.

W przepisach uwzględniono również warunek, że lekarz lub inny organ odpowiadający za zdrowie pracowników może sygnalizować potrzebę wykonywania badań lekarskich po zakończeniu pracy w szkodliwych warunkach, związanych z narażeniem na substancje chemiczne, tak długo, jak uzna to za konieczne, aby chronić zdrowie pracowników.

W krajach Unii Europejskiej główną przyczyną śmiertelności zawodowej stanowią nowotwory. Odpowiadają one za 53% zgonów związanych z pracą, natomiast choroby układu krążenia przyczyniają się do śmiertelności u 28% zatrudnionych, a choroby układu oddechowego - u 6%.

Porozumienie zawarte przez kraje UE i członków PE jest jeszcze nieformalne. Teraz powinno zostać jeszcze potwierdzone przez unijnych ambasadorów, przegłosowane przez Parlament Europejski i przyjęte przez państwa członkowskie w Radzie UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X