• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Jak zadbać o pracownika latem?

05.07.2017

bhp-latem

Lato to często okres upałów, które mogą być uciążliwe dla wypełniających swoje obowiązki pracowników. W tym czasie ich zdrowie i życie jest dodatkowo narażone. Osłabienia, omdlenia, a nawet udar słoneczny to częste przyczyny hospitalizacji pracowników latem. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zimnych napojów pracownikom i odpowiednich warunków wykonywania pracy.

Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od pory roku, jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, chroniących pracowników przed sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi oraz zapewniających komfort pracy. Lato to pora roku, gdy życie i zdrowie pracownika jest narażone na niebezpieczeństwa związane z występującymi wtedy wysokimi temperaturami.

Obowiązki pracodawcy

Pracownikom, wykonującym pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25 st. C oraz w pomieszczeniach, gdzie na skutek warunków atmosferycznych temperatura przekracza 28 st. C, pracodawca musi zapewnić napoje chłodzące. Dodatkowo osobom wykonującym pracę na zewnątrz należy dostarczyć również wodę do celów higienicznych. Przepisy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia każdemu pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie.

Osobom pracującym na otwartej przestrzeni w trakcie wysokich temperatur należy również skrócić czas pracy oraz zapewnić dłuższe przerwy, a także, jeśli istnieje taka możliwość, zwiększyć rotację pracowników w ciągu dnia pracy. Obowiązkiem pracodawcy, oprócz dostarczenia wody i napojów chłodzących, jest także zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, mogą to być np. okulary przeciwsłoneczne. Natomiast podczas pracy w pomieszczeniach powinna to być wentylacja oraz zabezpieczenie okien przed słońcem (np. poprzez montaż rolet, żaluzji, zasłon itp.).

Regulacje BHP a warunki panujących latem

Zgodnie z obowiązującymi normami pracodawca powinien dostarczyć pracownikom napoje chłodzące w miejscu położonym nie dalej niż 75 m od stanowiska pracy. Przepisy nie precyzują, jaki rodzaj płynów powinien być zapewniony w pracy w trakcie upałów, jednak na pewno powinien być on dostosowany do warunków wykonywania pracy oraz potrzeb pracowników. Pracodawca nie może zwolnić się z tego obowiązku za pomocą dodatkowego ekwiwalentu lub wynagrodzenia.

W Kodeksie pracy nie ma przepisu zobowiązującego pracodawcę do instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Jednak w sytuacji, gdy jest tam zamontowana, powinna być tak ustawiona, aby nie wyziębiać pracowników, minimalna temperatura to 18 stopni Celsjusza. Normy BHP względem pomieszczeń biurowych wskazują tylko odpowiednią wentylację oraz ochronę przed niekontrolowanym napływem ciepła.

W okresie letnim szczególną troską i opieką pracodawca powinien otoczyć kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby niepełnoletnie. Pamiętajmy, że prawo zakazuje zatrudniania młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 st. C, a wilgotność względna powietrza jest wyższa niż 65%. Dodatkowo należy pamiętać, że pracownik może powstrzymać się od pracy w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa, higieny pracy i stwarzają zagrożenie dla jego życia. Przestrzeganie powyższych zasad to nie ekstrawagancja, ale konieczność, która nie tylko zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracownikom, ale także pozwala unikać absencji chorobowych, spowodowanych dolegliwościami wywołanymi przez wysokie temperatury.

Sprawdź kursy BHP w Rzeszowie.

Firmy współpracujące

X