• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Temperatura w miejscu pracy w kontekście BHP

23.01.2017

bhp-biuro

Pracodawca, zatrudniając pracownika na stanowisku pracy, zgodnie z przepisami BHP, ma obowiązek zapewnić mu odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku, gdy określone zasadami normy nie są zachowane, zatrudniony może odmówić wykonywania pracy.

Jak temperatura musi panować w miejscu pracy?

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się zapis, określający, iż w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, ale nie niższą niż +14 stopni Celsjusza, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W salach, gdzie pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną oraz w lokalach biurowych, temperatura nie może być niższa niż +18 stopni Celsjusza. Nie ma natomiast zapisów regulujących maksymalną temperaturę. Wyjątkiem w tym przypadku są tylko przepisy dotyczące pracy osób młodocianych. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków zatrudniania osób małoletnich, nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza +30 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza wynosi 65%.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek zadbać nie tylko o odpowiednią temperaturę w miejscu pracy, ale także o wymianę powietrza i bilans wilgotności w zależności od potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczenia. W lokalach takich może zostać zastosowana wentylacja naturalna, mechaniczna lub klimatyzacja. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracowniczych powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Urządzenia stosowane w celu wentylacji nie mogą powodować przeciągów, ochłodzenia ani przegrzewania lokalu, w którym znajdują się stanowiska pracy. Dodatkowo pochodzący z wentylacji strumień powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na miejsce, w którym wykonuje swoja pracę zatrudniony. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie może przekraczać +70 stopni Celsjusza przy nawiewie na wysokości nie mniejszej niż 3,5 metra od poziomu podłogi stanowiska pracy.

Zgodnie z przepisami BHP, pomieszczenia pracy powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Te przepisy nie określają jednak górnej wartości temperatury w lokalu ze stanowiskami pracowniczymi. Przyjmuje się, że optymalna temperatura powinna wynosić 20–25 stopni Celsjusza.

Za brak odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca, pracodawca może zostać ukarany mandatem wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł. W takim przypadku inspektor PIP może także skierować wniosek do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za niedopatrzenia w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Pracodawcy powinni uświadomić sobie, że brak odpowiedniej temperatury w miejscu pracy nie tylko wpływa negatywnie na wydajność pracownika, przeszkadza mu w wykonywaniu obowiązków, ale również może narażać pracownika na utratę zdrowia, a w konsekwencji na absencję chorobową, która nie będzie przecież korzystna dla pracodawcy.

Dowiedz się więcej o kursach BHP w Warszawie.

Firmy współpracujące

X