• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

RODO a zmiany w prawie pracy

20.05.2018

rodo prawo pracy
25 maja 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych, czyli RODO, z którymi będą musiały zmierzyć się wszystkie firmy przetwarzające w jakikolwiek sposób dane swoich klientów czy pracowników. O tym, co kryje się pod tym określeniem i jakie zmiany w kodeksie pracy wywoła RODO, piszemy w poniższym artykule.

Czym właściwie jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych to unijna ustawa, która ma na celu ujednolicenie prawa panującego w Unii Europejskiej i zapewnienie jej obywatelom większego bezpieczeństwa. RODO przede wszystkim rozszerza pojęcie danych osobowych – od maja uważane za nie będą nie tylko dane biometryczne, ale także adresy IP, identyfikatory plików cookie czy też adresy mailowe. Od 25 maja 2018 roku każda osoba będzie musiała wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając świadomość celu, do jakiego zostają użyte, okresu, przez jaki będą przetwarzane, i tego, że w każdym momencie (na jej prośbę) mogą one zostać usunięte.

RODO a dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy

Nowe przepisy odczują zwłaszcza osoby przeprowadzające rekrutację oraz pracodawcy, gdyż nowelizacja dotyczy przede wszystkim 221 artykułu kodeksu pracy.
Obecnie pracodawca może żądać od kandydata podania: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Po 25 maja osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie będzie zobowiązana do udzielania informacji na temat imion rodziców, a miejsce zamieszkania zastąpi adres do korespondencji. Będzie za to zobowiązana (oczywiście jeśli przyszły pracodawca sobie tego zażyczy) do podania numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Z kolei od pracownika (już nie kandydata) pracodawca będzie mógł żądać podania numeru PESEL, adresu zamieszkania, a także innych danych osobowych pracownika i jego rodziny, jeśli podanie takich danych jest konieczne ze względu na dostęp do szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że pracodawca będzie mógł przetwarzać pozyskane podczas rekrutacji dane pracownika jedynie za jego zgodą – wyrażoną w formie pisemnej. Jeśli pracownik takiej nie wyrazi pracodawca będzie zmuszony je usunąć.

RODO a monitoring w miejscu pracy

Kolejną istotną zmianą jest regulacja dotycząca monitoringu w miejscu pracy. Jeśli nagrywanie ma zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym, jest związane z ochroną mienia lub zachowania w tajemnicy poufnych informacji, pracownicy nie będą musieli wyrażać zgody na monitoring. Pracodawca będzie jedynie zobowiązany poinformować ich o tym, że są nagrywani. Nagrywanie w celu kontroli pracowników lub w miejscach nieprzeznaczonych do wykonywania pracy (szatniach, stołówkach) będzie zabronione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X