• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Apteczki zakładowa według Kodeksu Pracy

14.02.2017

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy oraz w środki do udzielenie pomocy. Dodatkowo na terenie zakładu powinna znajdować się osoba lub osoby wyznaczone i przeszkolone w zakresie udzielanie przedlekarskiej pierwszej pomocy.

Skład apteczki zakładowej precyzują przepisy Kodeksu pracy, jednak powinien on być także ustalany w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Apteczka musi znajdować się w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym. Jej wyposażenie powinno być umieszczone w odpowiedniej walizeczce lub torbie oznakowanej białym krzyżem na zielonym polu.

Przepisy Kodeksu pracy a apteczka zakładowa

Obowiązek w zakresie posiadania na terenie zakładu pracy apteczki wynika z Kodeksu pracy. Dokładne przepisy dostarcza ustawa z dnia26 czerwca 1974, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Według art. 209 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP podkreśla, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielenia pierwszej pomocy. Przede wszystkim powinny to być punkty pierwszej pomocy w miejscach, gdzie wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku, a także apteczki w poszczególnych oddziałach zakładu pracy. Dodatkowo według rozporządzenia, w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach musi znaleźć się w widocznym miejscu instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Wyposażenie apteczki zakładowej

Standardowa apteczka zakładowa, umieszczona w miejscach, gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia wypadkiem, np. w biurze, powinna zawierać m. in. 4 sztuki opaski dzianej w różnych rozmiarach, zestaw plastrów z opatrunkiem, opaski elastyczne, kompresy gazowe, gazę opatrunkową, nożyczki, rękawice lateksowe, maseczkę do sztucznego oddychania, poloplast, bandaż dziany, siatkę opatrunkową, chusty trójkątne, płyn dezynfekujący, a także instrukcję udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych. W apteczce zakładowej nie można przetrzymywać ligniny, waty, kropli żołądkowych, nasercowych itp. oraz tabletek przeciwbólowych i innych leków.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku wyznaczenie osoby lub osób do udzielania pierwszej pomocy, a także zaniechanie wyposażenia zakładów pracy w apteczki jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Firmy współpracujące