• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Apteczki zakładowa według Kodeksu Pracy

14.02.2017

apteczka-zakladowa-bhp
Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy oraz w środki do udzielenie pomocy. Dodatkowo na terenie zakładu powinna znajdować się osoba lub osoby wyznaczone i przeszkolone w zakresie udzielanie przedlekarskiej pierwszej pomocy.

Skład apteczki zakładowej precyzują przepisy Kodeksu pracy, jednak powinien on być także ustalany w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Apteczka musi znajdować się w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym. Jej wyposażenie powinno być umieszczone w odpowiedniej walizeczce lub torbie oznakowanej białym krzyżem na zielonym polu.

Przepisy Kodeksu pracy a apteczka zakładowa

Obowiązek w zakresie posiadania na terenie zakładu pracy apteczki wynika z Kodeksu pracy. Dokładne przepisy dostarcza ustawa z dnia26 czerwca 1974, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Według art. 209 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP podkreśla, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielenia pierwszej pomocy.

Przede wszystkim powinny to być punkty pierwszej pomocy w miejscach, gdzie wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku, a także apteczki w poszczególnych oddziałach zakładu pracy. Dodatkowo według rozporządzenia, w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach musi znaleźć się w widocznym miejscu instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Wyposażenie apteczki zakładowej

Standardowa apteczka zakładowa, umieszczona w miejscach, gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia wypadkiem, np. w biurze, powinna zawierać m. in.:

 • 4 sztuki opaski dzianej w różnych rozmiarach,
 • zestaw plastrów z opatrunkiem,
 • opaski elastyczne,
 • kompresy gazowe,
 • gazę opatrunkową,
 • nożyczki,
 • rękawice lateksowe,
 • maseczkę do sztucznego oddychania,
 • poloplast,
 • bandaż dziany,
 • siatkę opatrunkową,
 • chusty trójkątne,
 • płyn dezynfekujący,
 • a także instrukcję udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych.

W apteczce zakładowej nie można przetrzymywać ligniny, waty, kropli żołądkowych, nasercowych itp. oraz tabletek przeciwbólowych i innych leków.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku wyznaczenie osoby lub osób do udzielania pierwszej pomocy, a także zaniechanie wyposażenia zakładów pracy w apteczki jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Firmy współpracujące

X