• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Ochrona i bezpieczeństwo pracownika zimą

21.12.2017

ochrona-bezpieczenstwo-pracownika-w-zimie

Okres zimowy to czas trudny dla pracowników, zwłaszcza wykonujących zadania na zewnątrz. Osobom wykonującym zadania w terenie należą się dodatkowe przywileje, ułatwiające pracę w zimowym mikroklimacie. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpieczeństwa, miejsca do ogrzania, a także właściwej odzieży ochronnej.

Zgodnie z różnymi rozporządzeniami, pracodawcy w okresie od 1 listopada do 31 marca mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo pracowników również ze względu na niskie temperatury. W okresie zimowym praca na powietrzu jest dodatkowo utrudniona przez niekorzystne warunki atmosferyczne (np. mróz, śnieg, wiatr), jednak niektóre zawody wymagają dopełnienia obowiązków zawodowych niezależnie od pogody. W takie dni niezbędne jest zapewnienie pracownikom schronienia, ciepłej odzieży oraz posiłków i napojów.

Odzież i schronienie w okresie zimowym

Odzież ochronna zimą powinna chronić pracownika przed odmrożeniami i wychłodzeniem. Ważne, aby posiadała certyfikat zgodny z normą zharmonizowaną EN 342, która określa poziom izolacyjności cieplnej ubrań. Specjalne oznaczenia na odzieży ochronnej pozwalają jasno określić, ile czasu może pracownik spędzić w ujemnych temperaturach.

Gdy prace są wykonywane na powietrzu (np. na budowie, polu czy w lesie), przy temperaturze na zewnątrz poniżej +10 st. C, pracodawca musi zapewnić pracownikom ocieplaną odzież ochronną, powinien również dostarczyć ciepłe posiłki i napoje.

W okresie zimowym obowiązkiem pracodawcy wobec pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu jest również zapewnienie im możliwości odpoczynku i ogrzania się w pomieszczeniu zamkniętym. W lokalu takim powinna panować temperatura co najmniej 16 st. C, jego całkowita powierzchnia nie może być mniejsza niż 8 mkw., dodatkowo powinno się w nim znajdować urządzenie do podgrzewania posiłków. W sytuacji, gdy ze względu na rodzaj pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni pracodawca nie może zapewnić pracownikom zamkniętego pomieszczenia, wtedy należy w pobliżu tego miejsca ustawić odpowiednie źródła ciepła, oczywiście przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo pracownika w okresie zimowym

Zimą, oprócz mrozu, do niekorzystnych warunków pracy na otwartej przestrzeni zalicza się również porywisty wiatr i opady. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników praca na budowie lub zadania wykonywane na wysokościach w trudnych warunkach pogodowych powinny zostać przerwane. Według Państwowej Inspekcji Pracy zabroniony jest montaż, używanie i demontaż rusztowań czy ruchomych podestów roboczych podczas wystąpienia gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, a także w czasie gołoledzi, burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s. Obowiązkiem pracodawcy jest także zadbanie, aby po ustaniu silnego wiatru czy ulewy zostały sprawdzone zamontowane rusztowania, pozostawione na powietrzu sprzęty oraz inne konstrukcje.

Pracodawca, którego pracownicy pracują na zewnątrz w trudnych, zimowych warunkach, może skorzystać z firmy outsourcingowej i wynająć gotowe zestawy odzieży ochronnej. Takie rozwiązanie jest korzystne, ponieważ nie ma problemu z czyszczeniem, naprawianiem i przechowywaniem wypożyczonych zestawów.

Firmy współpracujące

X