• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP

15.06.2015

obowiazki-pracodawcy-w-szkoleniu-bhp

Kodeks pracy bardzo szczegółowo reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w każdym zakładzie lub firmie. Bezpieczne warunki pracy są podstawą i do zapewnienia takich warunków, kodeks pracy zobowiązuje wszystkich pracodawców. Wszelkie naruszenia praw, związanych z normami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, w stosunku do pracowników, mogą skutkować nawet odpowiedzialnością karną.

Co powinien zapewnić pracodawca

Wynika z tego jasno, że pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, gwarantujących także ochronę zdrowia. Pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania danej pracy, o ile bezpieczne warunki pracy nie są zagwarantowane przez pracodawcę. Jednym z niezbędnych elementów, które pracodawca musi zapewnić, są odpowiednie kursy BHP, organizowane przede wszystkim dla nowych pracowników w danym zakładzie lub firmie, ale także okresowe.

W firmie, w której liczebność pracowników nie przekracza stu osób, pracodawca może powierzyć pracownikowi, zatrudnionemu przy innej pracy, wykonywanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku większej liczby pracowników, kodeks pracy nakłada obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba BHP dla firm ma za zadanie doradztwo oraz kontrolę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pracownicy służby BHP, wyznaczony pracownik, któremu powierzono pełnienie określonych funkcji służby BHP, czy też specjaliści spoza danego zakładu pracy muszą mieć ściśle określone kwalifikacje, aby tego typu zadań wypełniać i są one ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów (DzU nr 109‚ poz. 704 ze zm). Poza tym, muszą także mieć ukończone odpowiednie szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP.

Firmy współpracujące