• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP

15.06.2015
Kodeks pracy bardzo szczegółowo reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w każdym zakładzie lub firmie. Bezpieczne warunki pracy są podstawą i do zapewnienia takich warunków, kodeks pracy zobowiązuje wszystkich pracodawców. Wszelkie naruszenia praw, związanych z normami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, w stosunku do pracowników, mogą skutkować nawet odpowiedzialnością karną. Wynika z tego jasno, że pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, gwarantujących także ochronę zdrowia. Pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania danej pracy, o ile bezpieczne warunki pracy nie są zagwarantowane przez pracodawcę. Jednym z niezbędnych elementów, które pracodawca musi zapewnić, są odpowiednie kursy BHP, organizowane przede wszystkim dla nowych pracowników w danym zakładzie lub firmie, ale także okresowe. W firmie, w której liczebność pracowników nie przekracza stu osób, pracodawca może powierzyć pracownikowi, zatrudnionemu przy innej pracy, wykonywanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku większej liczby pracowników, kodeks pracy nakłada obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba BHP dla firm ma za zadanie doradztwo oraz kontrolę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.Pracownicy służby BHP, wyznaczony pracownik, któremu powierzono pełnienie określonych funkcji służby BHP, czy też specjaliści spoza danego zakładu pracy muszą mieć ściśle określone kwalifikacje, aby tego typu zadań wypełniać i są one ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów (DzU nr 109‚ poz. 704 ze zm). Poza tym, muszą także mieć ukończone odpowiednie szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP.

Firmy współpracujące