• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych

21.03.2018

wózek-widłowy

9 stycznia 2018 roku opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Dokument ten dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nowa regulacja ma zastąpić dotychczasowe przepisy i wejdzie w życie 10 sierpnia.

Nowe rozporządzenie ujednolica i doprecyzowuje przepisy dotyczące wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Do najważniejszych zmian należy zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Osoby, które kiedyś zrobiły kurs niezakończony egzaminem UDT, będą musiały w najbliższych miesiącach lub latach uzupełnić kwalifikacje. W ramach nowych regulacji bez zmian zostają uprawnienia UDT, które dają bezterminowe prawo do legalnej obsługi wózków widłowych. Imienne zezwolenia można wystawiać jeszcze przez najbliższe 7 miesięcy liczone od 9 stycznia 2018 roku - będą one ważne przez 3 lata.

Według nowych regulacji do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia mogą zostać dopuszczone osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych. Certyfikat taki jest otrzymywany na podstawie przepisów o trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Wyjątki od regulacji

Nowe rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do obsługi wózków widłowych przewidują kilka wyjątków. Zgodnie z nimi pracodawca może do takiej czynności dopuścić osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Do prowadzenia wózka jezdniowego może być również skierowany pracownik, który ma dokumenty potwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy. W wyjątkowych sytuacjach do obsługi tego typu pojazdu może być upoważniona również osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dodatkowe kwalifikacje

Rozporządzenie ujednolica również kwestie tego, kto musi posiadać dodatkowe kwalifikacje. Zgodnie z nowymi przepisami, takie kwalifikacje są niezbędne w przypadku operatorów wózków zasilanych gazem oraz osób dokonujących wymiany butli z gazem w tych wózkach. Szkolenie pracowników obsługujących tego typu pojazdy powinno obejmować tematykę bezpiecznego użytkowania butli oraz ich bezpiecznej wymiany. Dokładny zakres szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem jest określony w odpowiednim programie.

Operator wózka widłowego, legitymujący się prawem jazdy kategorii „B”, może być zwolniony z konieczności posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego tylko w sytuacji, gdy będzie on obsługiwał wózki niewyposażone w mechaniczny napęd podnoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X