• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Nowe przepisy usprawniające pracę górników

16.05.2017

Nowe przepisy usprawniające pracę górników

W połowie roku mają wejść w życie nowe przepisy mające na celu usprawnienie działania ratowników górniczych. Zmiany dotyczą przede wszystkim zasad prowadzenia akcji w kopalniach. Dodatkową nowością jest wymóg, aby jeden z pięciu członków grupy ratowniczej był jednocześnie ratownikiem medycznym.

Nowe przepisy dotyczące pracy górników definiują przede wszystkim procedury związane z działaniem ratowników i organizacją akcji ratowniczych. Celem rozporządzenia jest usprawnienie procedur, tak aby były proste i przejrzyste, a jednocześnie wzmacniały bezpieczeństwo ratowników i prowadzonej akcji ratowniczej.

Rozporządzenie wydane przez ministra energii dotyczące ratownictwa górniczego jest tylko jednym z pakietu, w którym znajdują się również przepisy dotyczące organizacji pracy i bezpieczeństwa w górnictwie. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 lipca 2017 roku.

Większa odpowiedzialność kierownika ruchu zakładu górniczego

W Polsce obecnie pracuje około 4,9 tys. ratowników górniczych. Większość z nich jest zatrudniona w kopalniach, natomiast niektórzy pracują w specjalistycznych jednostkach jak CSRG i okręgowe stacje ratownicze. Ratownicy, oprócz dyżurów i uczestnictwa w akcjach, wykonują także prace podziemne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w najbardziej zagrożonych rejonach kopalń.

Nowe przepisy wzmacniają rolę i odpowiedzialność kierownika ruchu zakładu górniczego, przede wszystkim w zakresie organizacji ratownictwa oraz prowadzenia akcji ratowniczej.

Na kierowniku ruchu spoczywają najważniejsze decyzje i odpowiedzialność za podjęte działania, jednocześnie jest on osobą kierującą akcją ratowniczą. W sytuacji, gdy do wypadku dochodzi pod nieobecność kierownika, wtedy akcją ratowniczą kieruje dyspozytor kopalni. Dotychczasowe przepisy stanowiły, że dyspozytor musiał przekazywać kierowanie akcją najwyższej funkcyjnej osobie przebywającej w kopalni, a następnie po dotarciu do sztabu, odpowiedzialność przejmował kierownik ruchu. Nowe rozporządzenie eliminuje etap pośredni, ponieważ do czasu przyjazdu kierownika, akcja pozostaje pod kierownictwem dyspozytora.

Kierownicy akcji i baz ratowniczych będą zobowiązani co 3 lata przechodzić specjalistyczne kursy. Dotychczas musieli je zaliczać co 5 lat. Dodatkowo po zmianach kierownikami będą mogli zostać tylko ratownicy.

Bardziej rygorystyczne procedury

Zgodnie z nowym rozporządzeniem obecnie wszystkie prace związane z podwyższonym ryzykiem, tj. zagrożenie pożarowe czy metanowe, muszą być prowadzone na zasadach akcji ratowniczej, a nie jak dotąd - profilaktycznej. Zmiany te wymuszają stosowanie bardziej rygorystycznych procedur służących bezpieczeństwu. Dodatkowo nowe przepisy, inaczej niż dotychczasowe, nie obejmują różnych specjalistów wspierających pracę zastępów ratowniczych. Profesjonaliści zatrudnieni w specjalistycznych jednostkach ratownictwa górniczego będą działać na podstawie innych przepisów i nie mogą być traktowani tak samo, jak ratownicy.

Rozporządzenie zawiera również ważną regulację - to obowiązek zaopatrzenia wszystkich ratowników w sygnalizatory optyczne i akustyczne oraz tzw. czujniki bezruchu, sygnalizujące m.in. zasłabnięcie czy inne kłopoty zdrowotne ratownika. Nowe przepisy podnoszą wymagania, jakie powinna spełniać osoba chcąca zostać ratownikiem - musi ona ukończyć 23 lata i pracować w kopalni minimum 2 lata, dotychczas wystarczył rok pracy i ukończone 21 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące