• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Kim jest pracownik młodociany? Wszystko, co musisz wiedzieć

08.11.2023

Kim jest pracownik młodociany

Praca w młodym wieku jest tematem, który budzi wiele pytań i obaw, zarówno wśród samych młodocianych pracowników, jak i wśród rodziców, opiekunów oraz pracodawców. Dlatego w tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Sprawdź, kim jest pracownik młodociany, czy może podjąć pracę jedynie w celu przygotowania zawodowego i od ilu lat można podjąć pracę.

Kim jest młodociany pracownik?

Młodociany pracownik to osoba niepełnoletnia, która podjęła pracę lub zatrudnienie. To termin stosowany w kontekście prawa pracy i oznacza osobę, która jest poniżej wieku uprawniającego ją do pełnoprawnego zatrudnienia. W różnych krajach i regionach wiek ten może być różny, ale zazwyczaj wynosi od 14 do 18 lat.

Przepisy dotyczące pracy młodocianych pracowników są zwykle ściśle regulowane, aby chronić ich prawa i zapewnić im bezpieczne i odpowiednie warunki pracy. Obejmuje to ograniczenia dotyczące godzin pracy, rodzaju pracy, jaką mogą wykonywać, i innych aspektów, które uwzględniają potrzeby rozwojowe i edukacyjne młodych pracowników.

Od ilu lat można pracować w Polsce?

W Polsce wiek minimalny, od którego osoba może podjąć pracę, zależy od kilku czynników i wpływa na warunki zatrudnienia oraz sposób wykonywania określonej pracy. Ogólnie rzecz biorąc:

  • Dzieci w wieku 13-15 lat mogą podjąć lekką pracę, taką jak dostarczanie ulotek, ale tylko za zgodą rodziców lub opiekunów i pod warunkiem że nie wpływa to negatywnie na ich zdrowie ani naukę.
  • Od 16. roku życia można podjąć pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, ale nadal obowiązują ograniczenia dotyczące rodzaju pracy, czasu pracy i warunków, które mogą być inne niż dla dorosłych pracowników.
  • Pełnoletniość w Polsce osiąga się w wieku 18 lat, co oznacza, że od tego momentu nie ma ograniczeń związanych z wiekiem w zakresie podjęcia pracy.

Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Zatrudnianie młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego jest ważnym aspektem rozwoju zawodowego i edukacji młodego pokolenia. Taka forma zatrudnienia ma na celu umożliwienie młodym ludziom zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, umiejętności i wiedzy, które przydadzą się w przyszłej karierze. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy jest też konieczne w przypadku niektórych szkół np. zawodowej.

Warto podkreślić, że od 15. roku życia można zatrudnić młodą osobę w formie nauki zawodu. Niezbędne jest jednak zapewnienie nadzoru nauczycieli, a także instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ze względu na brak kwalifikacji zawodowych pracownik młodociany może być zatrudniony do wykonywania lekkich prac.

Jakie prace może wykonywać pracownik młodociany?

Prace, które mogą być wykonywane przez pracownika młodocianego, są zazwyczaj ściśle regulowane, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i rozwój. Przedstawiamy przykładowe rodzaje prac, które młodociany pracownik może wykonywać:

Prace lekkie i niezwiązane z niebezpieczeństwem

Młodociany pracownik może wykonywać prace o charakterze lekkim i niezwiązanym z niebezpiecznymi czynnikami, takie jak prace biurowe, obsługa klienta, czy pomoc w magazynie.

Prace w sektorze gastronomicznym

Młode osoby mogą pracować w restauracjach, kawiarniach i fast-foodach, ale zwykle z ograniczeniami co do obszaru kuchni lub obsługi sprzętu.

Prace w sklepach detalicznych

Kolejnym przykładem jest praca w sklepach detalicznych, obsługując klientów, układając produkty na półkach lub obsługując kasę.

Prace dorywcze

Prace dorywcze, takie jak dostarczanie ulotek, sprzątanie ogrodów czy prace porządkowe, mogą być dostępne dla młodocianych pracowników.

Praktyki zawodowe

Młodociany pracownik może uczestniczyć w programach praktyk w celu nauki zawodu. Z pewności pozwala to na skuteczne zdobycie doświadczenia zawodowego w swojej dziedzinie zainteresowań. Ten rodzaj przygotowania zawodowego jest coraz popularniejszy przez osoby niepełnoletnie i te już nieco starsze.

Ile może zarobić młodociany pracownik?

Wysokość wynagrodzenia młodocianego pracownika w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pracy, umiejętności, doświadczenie, region geograficzny i przepisy prawa pracy. Ogólnie rzecz biorąc, młodociany pracownik w Polsce może spodziewać się zarobków na poziomie minimalnej płacy krajowej lub wyższego, w zależności od rodzaju pracy i umiejętności.

Bardzo ważne jest to, że wynagrodzenie pracowników młodocianych jest ustalane na podstawie stosunku procentowego do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w poprzednim kwartale. Dlatego, gdy chcesz poznać dokładne zarobki, to musisz wziąć pod uwagę aktualne dane.

Na jakich zasadach można zatrudnić pracownika młodocianego?

Zatrudnienie pracownika młodocianego jest ściśle regulowane w celu ochrony ich praw, zdrowia i edukacji. Oto podstawowe zasady, które obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych pracowników:

Zgoda rodziców lub opiekunów

Jeśli młodociany pracownik ma mniej niż 18 lat, konieczna jest zgoda jego rodziców lub opiekunów na zatrudnienie. Ta zgoda musi być udokumentowana.

Ograniczenia czasu pracy

Młodociany pracownik ma ograniczenia dotyczące czasu pracy, w tym maksymalną liczbę godzin pracy dziennie i tygodniowo. Przepisy te mogą różnić się w zależności od wieku i rodzaju pracy. Warto pamiętać, że do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki, który wynika z obowiązkowego programu zajęć szkolnych.

Rodzaj pracy

Istnieją ograniczenia dotyczące rodzaju pracy, jaką młodociany pracownik może wykonywać, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i zdrowie. Niektóre prace, takie jak praca na wysokościach czy w niebezpiecznych środowiskach, mogą być zabronione.

Odpowiednie warunki pracy

Młodociany pracownik musi mieć odpowiednie warunki pracy, w tym dostęp do toalety, przerw na odpoczynek i odżywianie, a także ochronę przed nieodpowiednimi warunkami pracy.

Przestrzeganie przepisów

Zarówno pracodawcy, jak i rodzice lub opiekunowie młodocianego pracownika muszą przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników, które obowiązują w danym kraju.

Zobacz również:

 

Firmy współpracujące

X