• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Czym są zdarzenia potencjalnie wypadkowe?

26.09.2023

BHP CENTER ZDARZENIE POTENCJALNE WYPADKOWE

Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy powinno być priorytetem dla każdej firmy. Jednym z kluczowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy jest identyfikacja oraz zapobieganie zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Sprawdź, czym dokładnie są te zdarzenia i dlaczego są tak istotne w kontekście BHP? Dowiedz się, jakie niebezpieczne zdarzenia zagrażają Twojemu życiu i zdrowiu podczas pracy.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe – co to jest?

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe nazywane również incydentami to groźne sytuacje, które mogły doprowadzić do poważnych obrażeń, ale niekoniecznie do nich doszło. Mogą to być momenty, w których coś poszło nie tak, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

Oto przykłady takich zdarzeń:

 • Pracownik prawie się potknął, ale uniknął upadku dzięki szybkiej reakcji lub przypadkowej pomocy kolegi.
 • Dwa pojazdy na placu budowy prawie się zderzyły, ale udało się uniknąć kolizji w ostatniej chwili.
 • W czasie prac związanych z substancjami niebezpiecznymi mogło dojść do eksplozji, ale dzięki właściwym procedurom i działaniom ratowniczym, uniknięto katastrofy.
 • Urządzenie lub maszyna mogła ulec awarii, ale zostało szybko naprawione, zanim mogło dojść do wypadku.

Rodzaje zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Niebezpieczne zachowania współpracowników

Niebezpieczne zachowania, znane również jako unsafe acts (UA), są jednym z głównych czynników prowadzących do wypadków i incydentów w miejscu pracy. Obejmują one zachowania pracowników lub innych osób, które stwarzają ryzyko dla ich własnego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych. Przykłady niebezpiecznych zachowań obejmują:

 • brak lub nieskuteczne szkolenia BHP;
 • brak lub nieskuteczny nadzór;
 • lekceważenie BHP;
 • brawura;
 • pośpiech itd.

Niebezpieczne warunki w zakładzie pracy

Niebezpieczne warunki, znane jako unsafe conditions (UC), również stanowią znaczące źródło ryzyka w miejscu pracy. Obejmują one warunki środowiskowe, sprzęty lub infrastrukturę. Przykłady niebezpiecznych warunków to:

 • niesprawne maszyny;
 • uszkodzone narzędzia;
 • zdeformowane podesty;
 • nieszczelne zbiorniki;
 • nadmierne zapylenie, hałas itp.

Zdarzenie potencjalnie niebezpieczne

Zdarzenia potencjalnie niebezpieczne (ZPN) to termin, który może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu i zakładu pracy. W niektórych miejscach, używając tego terminu, odnosi się po prostu do niebezpiecznych warunków i zachowań (UA/UC).

W innych firmach lub zakładach pracy kategoria obejmuje sytuacje, które wydarzyły się bez bezpośredniego uczestnictwa człowieka, ale spowodowały uszkodzenie mienia.

Incydenty

W niektórych miejscach pracy wprowadza się podział wypadków na incydenty i pozostałe wypadki. Incydenty to wypadki, które skutkują drobnymi obrażeniami, które nie wymagają udzielenia pomocy medycznej poza założeniem opatrunku itp. Incydenty są traktowane jako wypadki, jednakże zazwyczaj poszkodowani pracownicy mogą wrócić do pracy po udzieleniu im pomocy.

Jak reagować na zdarzenia potencjalnie wypadkowe?

Czy należy zgłaszać zdarzenia potencjalnie wypadkowe? Tak, to niezwykle istotne. Oto kilka kroków, które warto wtedy podjąć:

 1. Zgłaszanie incydentów: Wszystkie zdarzenia potencjalnie wypadkowe powinny być natychmiast zgłaszane przełożonemu lub osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w firmie. Im szybciej zostaną zgłoszone, tym łatwiej będzie podjąć odpowiednie działania.
 2. Dokładne dokumentowanie: Każdy incydent powinien być dokładnie udokumentowany. To pozwoli na przeprowadzenie szczegółowej analizy i identyfikację przyczyn oraz potencjalnych rozwiązań.
 3. Analiza przyczyn: Po zgłoszeniu incydentu, należy przeprowadzić analizę jego przyczyn.
 4. Wdrażanie działań korygujących: Na podstawie analizy przyczyn, należy wdrożyć działania korygujące, które zapobiegną podobnym incydentom w przyszłości.
 5. Szkolenia i edukacja: Jeśli incydent wynikał z braku wiedzy lub niewłaściwego zachowania pracownika, konieczne jest przeprowadzenie szkolenia lub przekazania odpowiednich informacji.
 6. Monitorowanie postępu: Po wdrożeniu działań korygujących, ważne jest monitorowanie postępu i ewentualne dostosowanie procedur, jeśli to konieczne.

Dlaczego zgłaszanie zdarzenia potencjalnie wypadkowe jest ważne?

Możesz zastanawiać się, dlaczego tak ważne jest zgłoszenie każdego zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Odpowiedź jest prosta: to ostrzeżenia i sygnały, które pozwalają uniknąć poważniejszych wypadków w przyszłości. Oto kilka powodów, dla których warto to robić:

 1. Zapobieganie wypadkom: Identyfikacja i analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych pozwala na wprowadzenie zmian i procedur, które minimalizują ryzyko poważniejszych wypadków. Może sprawić to, że zostaną podjęte działania prewencyjne, które wyeliminują przyczyny zdarzenia ryzykownego.
 2. Podniesienie świadomości: Incydenty są doskonałymi narzędziami do edukacji pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy opis zdarzenia może być powodem do przeprowadzenia szkolenia lub przypomnienia o istniejących procedurach.
 3. Udoskonalenie procedur: Pochylenie się nad zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi pomaga w doskonaleniu procedur i wyposażeniu pracowników w narzędzia oraz wiedzę, która pozwolą im uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw w przyszłości.
 4. Poprawa kultury bezpieczeństwa: Kiedy pracownicy widzą, że firma poważnie traktuje nawet drobne incydenty, zaczynają bardziej angażować się w kwestie bezpieczeństwa i przestrzegają przepisów bardziej skrupulatnie.

Podsumowanie

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ich identyfikacja, analiza oraz odpowiednia reakcja pozwalają uniknąć poważniejszych wypadków i zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko pracy.

Dowiedz się więcej z artykułu Wypadek przy pracy - postępowanie i procedury.

 

Firmy współpracujące

X