• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Jak motywować pracowników do przestrzegania zasad BHP?

29.10.2019

Czynniki ludzkie w największej mierze są źródłem wypadków przy pracy. W statystykach wyprzedzają przyczyny problemów technicznych. To w rękach przełożonych i ich podwładnych leży bezpieczeństwo pracy. Jak motywować pracowników do przestrzegania zasad BHP?

  1. Dbanie o to, aby pracownicy posiadali wiedzę

Odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Trudno jest wymagać od pracownika dobrych praktyk, jeśli nie otrzymał jasnych instrukcji postępowania. Szkolenia wstępne i okresowe BHP są niezbędne, w dobrej woli pracodawcy może leżeć na przykład przeprowadzanie szkoleń częściej, niż nakazuje rozporządzenie,
w ramach przypomnienia i utrwalenia wiedzy.

  1. Przykład idzie z góry

Warto wprowadzić taką politykę firmy, aby kierownicy i wysocy rangą dyrektorzy swoim zachowaniem demonstrowali przestrzeganie zasad BHP. Pracownicy powinni mieć jasny przekaz, że zachowanie bezpieczeństwa jest na pierwszym miejscu, nawet jeśli będzie to skutkować opóźnieniami w produkcji.

  1. Wyznaczenie celów i nagradzanie

W fabrykach często są wyznaczane cele produkcji, mogą więc być również z powodzeniem wyznaczane cele BHP. Można na przykład określić czas, przez który zespół ma pracować bez żadnego wypadku. Chęć zrealizowania celu zwiększy czujność pracowników. Nastawienie na pracę zbiorową, ale również grupową odpowiedzialność może być bardzo skuteczne. Dobrze, aby zespół otrzymał nagrodę za osiągniecie celu.

  1. Stosowanie jednolitej odzieży roboczej

Warto wprowadzić jasne zasady ubioru w zakładzie pracy. Pracownicy będą chętniej przestrzegać zasad, kiedy będą mieć świadomość, że dla wszystkich są one jednakowe. Dodatkowo łatwiej będzie zauważyć osoby, które odstają od grupy.

  1. Kontrole, upomnienia i nagany

Brak wyrywkowych kontroli ze strony przełożonych może przyczyniać się do rozluźnienia atmosfery w pracy, natomiast zbyt częste wizytacje kierowników zasieją strach i stres w zespole. W tej materii trzeba więc postępować z wyczuciem. Upomnienia, kary i nagany to ostateczne rozwiązania, jednak kiedy ktoś swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i życiu innych pracowników, takie sankcje są konieczne. Brak stanowczej reakcji to komunikat, że w firmie panuje przyzwolenie na niebezpieczne zachowania.

  1. Tematyczne eventy

Tydzień bezpieczeństwa, dzień ratownictwa medycznego, a może konkurs wiedzy BHP? Każdy pretekst jest dobry, aby przypomnieć pracownikom o zasadach BHP, ewakuacji i poprawnym udzielaniu pierwszej pomocy. Na tego typu wydarzeniach można postawić na praktykę – ćwiczenia na świeżym powietrzu, scenki rodzajowe. Angażujące szkolenia pracownicy zapamiętają na dłużej.

  1. Rozmowa o wypadkach

Kiedy w zakładzie pracy zdarzy się poważny wypadek, warto o nim rozmawiać. Rzetelne omówienie przyczyn wypadku pozwoli zrozumieć pracownikom, jak można uniknąć podobnych wydarzeń w przyszłości, pomoże też uspokoić zespół. (Zobacz nowy wzór protokołu powypadkowego)

Firmy współpracujące

X