• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Postępowanie po wypadku. Pobierz nowy wzór protokołu powypadkowego 2019

10.10.2019

Pod koniec czerwca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministerialne, które określa nowy wzór protokołu powypadkowego. Czym różni się od starej wersji? Kiedy należy go złożyć? Kiedy wygasa ważność dotychczasowego dokumentu? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Nowy wzór protokołu powypadkowego 2019 – pobierz go 

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dziennik Ustaw z 2019 r., pozycja 1071) wprowadza nową wersję protokołu powypadkowego. Rozporządzenie weszło w życie 25 czerwca 2019 roku. Poniżej umieściliśmy link, dzięki któremu możesz pobrać nowy wzór dokumentu.

Pobierz nowy wzór protokołu powypadkowego 2019 >> https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.111.0001071,rozporzadzenie-ministra-rodziny-pracy-i-politykispolecznej-w-sprawie-wzoru-protokolu-ustalenia-okolicznosci-i-przyczyn-wypadku-przy-pracy.html

Nowy a stary wzór protokołu powypadkowego - różnice

Czym różni się nowy wzór protokołu powypadkowego od starej wersji? Poniżej wymieniamy kilka podstawowych różnic. W nowym dokumencie nie musisz podawać takich informacji jak:

  • Numer identyfikacyjny pracodawcy – REGON.
  • NIP poszkodowanego pracownika.
  • Miejsca urodzenia oraz imienia ojca poszkodowanego. 

W nowym protokole powypadkowym nie ma także obowiązku podbijania dokumentu pieczęcią pracodawcy.

Postępowanie po wypadku – kiedy należy złożyć protokół?

Po wypadku, pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy. Jego zadaniem jest sporządzenie protokołu powypadkowego – nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym uzyskano zawiadomienie o wypadku. Tę datę nałożyło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

Jeśli zespół spóźni się z oddaniem protokołu, w jego treści musi załączyć pisemne wyjaśnienie przyczyny opóźnienia. W pierwszej kolejności poszkodowany zapoznaje się z treścią protokołu - może wnieść do niego własne uwagi i zastrzeżenia. Zastrzeżenia wnoszone do treści protokołu powinny mieć formę pisemną. W nowej wersji protokołu powypadkowego umieszczono w pkt. 13 protokołu zapis wprowadzający konieczność zadeklarowania, czy pracownik wnosi, czy też nie uwagi do protokołu. Po zapoznaniu się przez pracownika z protokołem przekazywany jest on do pracodawcy celem jego zatwierdzenia – w ciągu maksymalnie 5 dni, licząc od jego sporządzenia.

Co należy dołączyć do protokołu powypadkowego?

Do protokołu powypadkowego powinieneś dołączyć dokumenty, które są bezpośrednio związane z danym zdarzeniem. Chodzi o zeznania poszkodowanego, a także świadków wypadku, opinie lekarza, który badał poszkodowanego oraz fotografie i szkice z miejsca wypadku. 

Co ze starym wzorem protokołu?

Stary wzór protokołu powypadkowego, według rozporządzenia, będzie obowiązywał nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku. Tak więc do końca roku kalendarzowego możesz korzystać ze starej wersji druku. 

Podsumowanie

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi dotyczącymi postępowania po wypadku w firmie. Za pośrednictwem naszej strony pobierzesz za darmo aktualny wzór protokołu powypadkowego – istotnego dokumentu, który należy w odpowiednim terminie dostarczyć właściwemu inspektorowi pracy przy postępowaniu w wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.

Firmy współpracujące

X