• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Nowy wzór protokołu powypadkowego

30.07.2019

25 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, a moc traci Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. 

Protokół powypadkowy – podstawowe informacje

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zespół powypadkowy w ciągu maksymalnie 14 dni od zdarzenia ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy.

Do protokołu dołącza się następujące dokumenty:

  • Wyjaśnienia poszkodowanego
  • Informacje od świadków
  • Opinie Lekarza
  • Zdjęcia lub rysunki miejsca wypadku

Komplet dokumentów otrzymuje pracodawca, który ma 5 dni na ich zatwierdzenie. Zespół powypadkowy powinien również zapoznać z protokołem poszkodowanego oraz pouczyć go o możliwości wniesienia uwag. Jeśli wypadek był śmiertelny, z protokołem zapoznaje się członków rodziny zmarłego pracownika. 

Czy protokół powypadkowy należy przedstawić jakimś instytucjom?

Poszkodowany, który stara się o odszkodowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wraz z wnioskiem musi przedstawić komplet dokumentacji,  w tym również protokół powypadkowy. 

Jeśli doszło do wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać protokół inspektorowi pracy.

Jak będzie wyglądał protokół powypadkowy od czerwca 2019 roku?

Z uwagi na ochronę danych osobowych, na nowym wzorze nie trzeba będzie podawać już niektórych danych, takich jak:

  • NIPu osoby poszkodowanej
  • numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy,
  • miejsca urodzenia oraz imienia ojca osoby poszkodowanej,

Na nowym wzorze protokołu nie ma również miejsca na pieczęć pracodawcy.

Co zrobić ze starymi protokołami?

Nowy wzór protokołu powypadkowego obowiązuje od 25 czerwca 2019. Jeśli chodzi o stare wersje protokołu – można wykorzystać zapasy, jednak nie później, niż do 31 grudnia 2019.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001071)

Firmy współpracujące

X