• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Dlaczego pracodawca nie powinien lekceważyć zasad BHP?

10.11.2016

Bezpieczeństwo w pracy BHP-CENTER

Bezpieczeństwo w pracy jest najważniejsze. Pomimo tego, że każdy powinien o tym wiedzieć , polscy pracodawcy często lekceważą kursy BHP. Jeśli w ogóle są, to często szkolenia prowadzone są po macoszemu. Skutki takiego działania mogą być katastrofalne, wielu pracowników traci zdrowie a nawet życie. Nie mówiąc już o wysokich karach pieniężnych nakładanych na pracodawców za dopuszczenie do pracy pracownika bez szkolenia.  Jako specjaliści z firmy BHP Center, która zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń dla pracowników tłumaczymy, dlaczego nie można lekceważyć tego problemu.

Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Obowiązek przestrzegania przepisów BHP ma zarówno pracownik, jak i pracodawca. Niestosowanie się do zasad może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Kodeks pracy przewiduje między innymi upomnienia, nagany i kary pieniężne dla pracownika. Natomiast grzywna nałożona przez inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy na pracodawców i kierowników może wynosić od 1.000 zł do aż 30.000 zł.

Śmiertelne wypadki – dane nie pozostawiają złudzeń

Przeszkolenie pracowników to obowiązek pracodawcy, tym bardziej kiedy mają oni pracować w trudnych warunkach. Dane przedstawione przez Państwową Inspekcję Pracy pokazują, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, lekceważą zasady i szkolenia BHP. Wszyscy wiedzą, że kursy są potrzebne, jednak ludzie traktują je jako nudy obowiązek, a nie jako praktyczne porady, które naprawdę mogą uratować życie. Kary pieniężne to jedno, ale groźne wypadki naprawdę się zdarzają.

Według Państwowej Inspekcji pracy, tylko w 2015 roku, w naszym kraju zginęły aż 42 osoby, na skutek braku lub niewłaściwej wiedzy z zakresu BHP, czyli uczestnicy tych wypadków  nie byli odpowiednio przeszkoleni Wypadków tych dałoby się uniknąć. W ciągu 2 ostatnich lat, inspektorzy przeprowadzili prawie 5 tysięcy kontroli. Realnie co trzeci pracownik w polskich firmach nie miał wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w pracy.

Problem leży po stronie pracodawców. Tak duży odsetek nieprzeszkolonej kadry oznacza, że duża część pracodawców lekceważy swoje obowiązki związane z zapewnieniem zatrudnianym osobom wymaganych szkoleń, narażając je tym samym na utratę zdrowia a nawet życia.

W latach 2013-2015 w wypadkach przy pracy, spowodowanych brakiem podstawowej wiedzy z zakresu BHP zginęło 149 pracowników a aż 289 z nich doznało ciężkich obrażeń ciała.

Firmy współpracujące

X