• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w małych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Czy pracodawca może przeprowadzać rutynowe kontrole trzeźwości?

27.09.2019

W wielu zawodach, na przykład w branży transportowej i budowlanej, sprawdzanie stężenia alkoholu we krwi pracowników wydaje się być w pełni uzasadnione. Ich rzeźwość ma bowiem znaczenie nie tylko dla nich samych, ale również dla otoczenia. W razie wypadków ucierpieć mogą przecież inni uczestnicy ruchu drogowego lub współpracownicy.

Dotychczas wyrywkowe kontrole alkomatami zdarzały się między innymi na budowach i w górnictwie. Czy prewencyjne kontrole trzeźwości są zgodne z obowiązującym prawem?

Czy pracodawca może przeprowadzać prewencyjne kontrole trzeźwości?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w czerwcu 2019 roku przedstawił stanowisko w tej sprawie. Wynika z niego, że stan nietrzeźwości pracownika zalicza się do danych dotyczących zdrowia, określonych w art. 9 ust. 1 RODO. Takie badanie jest więc naruszeniem praw zatrudnionych osób. Stanowisko to potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podsumowując, pracodawca nie powinien sam przeprowadzać kontroli trzeźwości swoich pracowników.

(Sprawdź jak wygląda kontrola państwowej inspekcji pracy)

Czy to oznacza, że pijany pracownik jest bezkarny?

Absolutnie nie! Symptomy spożycia alkoholu są łatwe do rozpoznania. Jeśli pracodawca zauważy np. chwiejny krok, niewyraźną mowę, poczuje od pracownika zapach alkoholu lub ma inne powody, aby przypuszczać, że jego podwładny przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwym, może wezwać policję, a ta ma prawo skontrolować pracownika.

Alkohol w pracy a konsekwencje

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ma prawo ukarać pracownika, który w trakcie wykonywania obowiązków służbowych spożywa alkohol. Warto pamiętać, że w tym przypadku nie ma podanej wartości minimalnej. Każdy, nawet mały poziom alkoholu we krwi to powód do nałożenia sankcji. Konsekwencje mogą być poważne – nawet rozwiązanie umowy z winy pracownika, bez utrzymania okresu wypowiedzenia.

Co więcej, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w pracy pod wpływem alkoholu, może być pozbawiony prawa do zasiłku i jednorazowego odszkodowania,

Firmy współpracujące

X