• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w małych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Kontrole Państwowej 𝗜𝗡𝗦𝗣𝗘𝗞𝗖𝗝𝗜 𝗣𝗥𝗔𝗖𝗬 – czy jest się czego obawiać?

08.08.2019

Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała swój długofalowy program na lata 2016-2018, który zakładał wzmożone kontrole w branżach, w których występuje wysoka skala zagrożeń wypadkowych i zawodowych. W ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 80 tysięcy kontroli.

Część z nich była zaplanowana, natomiast sporty odsetek - 30 tysięcy stanowiły tzw. kontrole skargowe, prowadzone w związku ze spływającymi skargami pracowniczymi. O czym najczęściej informowali PIP pracownicy?

Korporacje pod lupą

Pracownicy skarżyli się na to, że pracodawca nie przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy, a także nie wypłaca im należytego wynagrodzenia. Z roku na rok coraz więcej tego typu zażaleń spływa od osób zatrudnionych w korporacjach.

Trudne sektory

Inspektorzy PIP skupili się na sektorach gospodarki, w których już wcześniej zdiagnozowano nieprawidłowości. Chodzi na przykład o legalność zatrudnienia w handlu i usługach – sklepach, punktach gastronomicznych i hotelach. W 2018 roku inspektorzy przyglądali się kwestii wynagrodzeń w przypadku umowy zlecenie – czy była wypłacana obowiązująca stawka godzinowa. Sprawdzali również, czy w niedziele niehandlowe przestrzegano zakazu handlu.

Branża, w której kontrole wypadły najgorzej

Jeśli chodzi o branżę budowlaną, w ponad 90% skontrolowanych firm inspektorzy zdiagnozowali nieprawidłowości w zakresie BHP. Niestety, przedsiębiorcy często uważają wydatki związane z bezpieczeństwem pracy za niepotrzebne i nie zastanawiają się nad tym, że konsekwencją zaniedbań może być wysoki odsetek wypadków.

Podsumowując, w ubiegłym roku Państwowa inspekcja pracy wystawiła prawie 15 tysięcy mandatów oraz zdiagnozowała 60 tysięcy wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

Programy Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja pracy prowadzi programy, które mają na celu propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz prawach pracownika.

Jednym z nich jest program Pracuję legalnie! dostępny pod adresem http://www.prawawpracy.pl/.

Strona jest dostępna w językach: polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Można na niej znaleźć informacje dotyczące umowy o pracę i zatrudniania cudzoziemców.

Pierwsza kontrola to program dedykowany mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim zakładom pracy. Inspektorzy PIP prowadzą kompleksowe audyty, aby zwrócić pracodawcom uwagę na kwestie wymagające poprawy. Jeśli nie znajdą rażących naruszeń, przy pierwszej kontroli nie będą nakładać sankcji.

 

Firmy współpracujące

X