• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Krak贸w
1. W okresie zagro偶enia koronawirusem szkolenia wst臋pne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w ma艂ych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na nasz膮 platform臋 szczeg贸艂y na stronie online-center.pl lub w zak艂adce szkolenia online.
3. Podczas szkole艅 wst臋pnych poszerzamy tematyk臋 szkolenia o informacje dotycz膮ce zabezpieczenia przed wirusem.

饾棯饾槅饾椊饾棶饾棻饾棽饾椄 饾椊饾椏饾槆饾槅 饾椊饾椏饾棶饾棸饾槅 饾棶 饾槀饾椇饾椉饾槃饾棶 饾槆饾椆饾棽饾棸饾棽饾椈饾椂饾棽

08.08.2019

wypadek w pracy bhp

Umowa zlecenie jest jedn膮 z najpopularniejszych form zatrudnienia. Cho膰 powszechnie jest uwa偶ana za gorsz膮, ni偶 umowa o prac臋, ma wiele zalet. Osoby, kt贸re poszukuj膮 pracy dorywczej, dodatkowej albo z racji wykonywanego zawodu nie chc膮 by膰 zale偶ne od jednego pracodawcy, ch臋tnie z takiej opcji korzystaj膮.

Zleceniodawca ma obowi膮zek odprowadzania sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne za zleceniobiorc臋, musi r贸wnie偶 zapewni膰 warunki bezpieczne i higieniczne podczas realizowanych przez zleceniobiorc臋 prac na terenie, sprz臋cie b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 zleceniodawcy, a je艣li zdarzy si臋 wypadek przy pracy 鈥 powinien odpowiednio zareagowa膰.

Sprawd藕 jak udzieli膰 pierwszej pomocy je偶eli zobaczysz wypadek w pracy.

Umowa zlecenie - co przys艂uguje pracownikowi?

Zleceniobiorca podlega obowi膮zkowym ubezpieczeniom:

  • emerytalnym i rentowym
  • wypadkowym

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co to oznacza w praktyce?

Pracownik, kt贸ry nie zg艂osi艂, 偶e chce by膰 obj臋ty ubezpieczeniem chorobowym, je艣li zachoruje i nie b臋dzie w stanie wykonywa膰 pracy, nie otrzyma 艣wiadcze艅 z ZUS. Wyj膮tkiem jest wypadek przy pracy. Je艣li zleceniobiorca b臋dzie przebywa膰 na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku, na L4 otrzyma 100% wynagrodzenia. 艢wiadczenie b臋dzie wyp艂acane z ubezpieczenia wypadkowego. Poszkodowany mo偶e si臋 r贸wnie偶 ubiega膰 o jednorazowe odszkodowanie.

Co wa偶ne, aby pracownik mia艂 prawo do zasi艂ku, zdarzenie musi by膰 uznane za wypadek przy pracy.

Opis procedury

Zleceniobiorca powinien niezw艂ocznie zg艂osi膰 zleceniodawcy, 偶e dosz艂o do zdarzenia wypadkowego. Od momentu zg艂oszenia zleceniodawca ma 14 dni na ustalenie przyczyn wypadku oraz wykonanie karty wypadku. Inaczej jest w przypadku o umow臋 o prac臋 鈥 wtedy pracodawca musi powo艂a膰 zesp贸艂 powypadkowy, kt贸ry sporz膮dza protok贸艂 powypadkowy.

Obowi膮zkiem zleceniodawcy jest ustalenie, jak dosz艂o do wypadku oraz zg艂oszenie zdarzenia do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych. O zg艂oszeniu tym najcz臋艣ciej pracodawcy zapominaj膮, a jest ono konieczne poniewa偶, zgodnie z zapisami 搂5 Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powsta艂ego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy,

kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporz膮dzenia, przedstawiciel Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych mo偶e uczestniczy膰 w post臋powaniu powypadkowym.Je艣li wypadek by艂 ci臋偶ki, zleceniodawca powinien poinformowa膰 o nim inspektora pracy oraz prokuratur臋.

W sk艂ad dokumentacji powypadkowej wchodz膮:

  1. Zg艂oszenie wypadku przy pracy
  2. Karta wypadku, a w niej:

- dane identyfikacyjne p艂atnika sk艂adek

- dane identyfikacyjne poszkodowanego

- informacje o wypadku

- za艂膮czniki

Za艂膮czniki stanowi膮: protoko艂y z wys艂uchania poszkodowanego i 艣wiadk贸w, dokumentacja medyczna, zdj臋cia, nagrania i szkice z miejsca wypadku.

Kiedy zleceniobiorcy nie przys艂uguje prawo do pobierania 艣wiadcze艅?

Zleceniobiorcy nie przys艂uguje prawo do pobierania zasi艂ku chorobowego z funduszu wypadkowego, je艣li nie zosta艂 tym ubezpieczeniem obj臋ty.

Mo偶e si臋 tak zdarzy膰, je艣li zleceniobiorca ma inny tytu艂 do ubezpiecze艅, na przyk艂ad w innej firmie jest zatrudniony w oparciu o umow臋 o prac臋 i osi膮ga z jej tytu艂u co najmniej minimalne wynagrodzenie, a na umow臋 zlecenie wykonuje prac臋 dorywcz膮. Wtedy zleceniodawca nie ma obowi膮zku zg艂aszania go do ubezpieczenia wypadkowego.

艢wiadczenie nie przys艂uguje r贸wnie偶 wtedy, kiedy do zdarzenia dosz艂o z winy poszkodowanego, kt贸ry umy艣lnie lub wskutek ra偶膮cego niedbalstwa naruszy艂 przepisy dotycz膮ce ochrony 偶ycia i zdrowia. Zasi艂ku nie otrzyma osoba, kt贸ra w trakcie wypadku by艂a nietrze藕wa lub pod wp艂ywem 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

Firmy wsp贸艂pracuj膮ce

X