• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Znaczenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

30.12.2016

Tylko w 2012 roku straż pożarna była wzywana w Polsce prawie 200 tysięcy razy. W wypadkach tych rannych zostało ponad 4 tysiące osób, a 565 poniosło śmierć. 15% ze wszystkich pożarów miało miejsce w strukturach przemysłowych – magazynach, obiektach przemysłowych, a nawet w biurach. Powyższe statystyki jasno dają do zrozumienia, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego są praktycznym i przydatnym zakresem wiedzy. Szkolenie PPOŻ wraz z kursem BHP pomoże stworzyć nam bezpieczne miejsce pracy.

Zdobycie podstawowej wiedzy

Na wielu kursach pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP i PPOŻ odchodzi się od tradycyjnych metod wykładania wiedzy. Coraz częściej można spotkać się z symulowaniem zdarzeń awaryjnych w kontrolowanych warunkach. Te praktyczne kursy umożliwiają uczestnikom uzyskanie pewności potrzebnej do obsługi sprzętu czy racjonalnego zachowania się w kryzysowej sytuacji.

Pracownicy na kursach BHP (które posiadają elementy szkolenia PPOŻ) i PPOŻ mogą dowiedzieć się m.in. o tym jak:

  • zorganizować ewakuację,
  • zabezpieczyć ważne wyposażenie,
  • posługiwać się sprzętem gaśniczym,
  • nie stwarzać sytuacji, które mogą powodować pożary.

Kursy te trwają przeważnie ok. 4 godziny i łączą w sobie praktyczne sesje z nauką teoretyczną. Podczas szkolenia prezentowane są filmy z zakresu obsługi gaśnic czy przeprowadzenia ewakuacji z budynku. Taka forma prowadzenia szkoleń umożliwia edukowanie pracowników na każdym poziomie, a w szczególności uczy ich tego, jak reagować na niebezpieczne sytuacje.

Najczęstsze przyczyny pożarów w miejscu pracy

Istnieje wiele rodzajów zakładów pracy, które są szczególnie narażone na wystąpienie pożarów. Jednak nawet poza nimi może dojść do wycieków cieczy palnych, uszkodzenia instalacji elektrycznej lub awarii ogrzewania. Ważne jest więc, aby regularnie sprawdzać wszystkie newralgiczne punkty w naszej firmie. Upewnijmy się, czy bezpieczniki i okablowanie jest poprawnie zainstalowane. Czasami wystarczy nieodpowiednie korzystanie z zasilaczy lub przedłużaczy, by doszło do tragedii.

Warto zdobyć dokładną wiedzę na temat działań przeciwpożarowych i propagować ją wśród swoich pracowników. BHP Center ma w swojej ofercie szkolenia PPOŻ dopasowane do potrzeb Twojej firmy i zagrożeń w niej występujących.

Firmy współpracujące

X