• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2018 roku

29.06.2018

wypadek-przy-pracy
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 15900 osób. To o 5,4% mniej niż w roku ubiegłym. Wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących osób, również okazał się niższy. W pierwszym kwartale 2017 roku wynosił on 1,33, a 2018 – 1,21.

Zmalała liczba wypadków z ciężkimi obrażeniami oraz śmiertelnych

Przypomnijmy – wypadkom przy pracy uległo 15900 osób, z czego 15769 poszkodowanych odniosło jedynie lekkie obrażenia, co daje wynik o 5,3 % mniejszy niż w zeszłym roku. 99 osób (o 10 % mniej niż w pierwszym kwartale 2017 roku) uległo wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała. Śmierć na skutek wypadku przy pracy poniosły 32 osoby. W porównaniu z zeszłym rokiem współczynnik ten zmniejszył się o 31,9%.

Najbardziej i najmniej wypadkowe branże

Istnieją oczywiście branże, w których ryzyko występowania wypadków przy pracy jest większe, i analogicznie takie, w których jest ono niewielkie.
Według najnowszego raportu wypadki najczęściej zdarzają się w następujących sekcjach PKD:

  • Górnictwie i wydobywaniu,
  • Dostawie wody i gospodarowaniu ściekami,
  • Opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Z kolei najrzadziej w:

  • Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej,
  • Pozostałej działalności usługowej,
  • Informacji i komunikacji.

Przyczyny wypadków przy pracy

Najczęstszą przyczyną wypadku przy pracy wciąż pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Stanowi ono aż 61,5 % przyczyn wszystkich wypadków, które miały miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku. Na drugim miejscu znajduje się nieprawidłowy stan czynnika materialnego (8,3% wszystkich wypadków), trzecie miejsce zajmuje niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (7,1%).

Inne przyczyny to na przykład brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (6,8%) oraz niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (5,1%).

Wśród wydarzeń najczęściej powodujących urazy wymienia się: zderzenie z nieruchomym obiektem (33,2% wszystkich wypadków), zderzenie z obiektem w ruchu (20,7%), kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym (18,2%), a także obciążenie fizyczne lub psychiczne (14,5%).

Podsumowanie

Chcemy zaznaczyć, że opisywanych w tym artykule statystyk nie należy interpretować jako optymistyczne. To prawda, że ilość wypadków przy pracy się zmniejszyła, ale nie zmienia to faktu, że wciąż się one zdarzają, co pozostaje bardzo smutną wiadomością. Pamiętajmy, że regularne szkolenia BHP oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach pracy, może realnie wpłynąć na jeszcze większe zmniejszenie ich liczby.

Źródło: http://stat.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X