• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

W 2017 roku odnotowano wzrost wypadków przy pracy

18.09.2017

Według najnowszych danych GUS w pierwszej połowie 2017 roku nastąpił gwałtowny wzrost śmiertelnych wypadków przy pracy w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016. Od początku br. liczba osób poszkodowanych podczas realizowania zadań pracowniczych wyniosła 39 tys. Najwięcej nieszczęśliwych zdarzeń dotyka pracowników zatrudnionych w przemyśle i jest spowodowana nieodpowiedzialnym zachowaniem ludzi.

Wypadki przy pracy stanowią problem nie tylko zdrowotny, ale również ekonomiczny. W Polsce każdego roku na skutek nieszczęśliwych okoliczności podczas wykonywania pracy dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków, w zdarzeniach tych ginie około pół tysiąca osób. Badanie, rejestrowanie oraz analiza przyczyn wypadków jest ważnym elementem monitorowania środowiska pracy i ma istotne znaczenie dla prewencji wypadkowej. Prawidłowe przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego wymaga dużej wiedzy i umiejętności analitycznych. Według danych statystycznych pracownikom brakuje wiedzy oraz świadomości na temat zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

Niepokojące dane GUS

Dane GUS pokazują, że nadal najwięcej wypadków przy pracy zdarza się w branży przetwórstwa przemysłowego. W pierwszej połowie 2017 roku doszło tam do 12,1 tys. wypadków, co stanowi 31,4% wszystkich incydentów. W porównaniu do pierwszej połowy roku 2016 liczba zdarzeń w tym sektorze była mniejsza (w ubiegłym roku wynosiła 12,5 tys.). Jednak w branży tej wzrosła liczba wypadków o charakterze ciężkim (było ich 118) oraz śmiertelnym (16 przypadków).

Kolejnymi sektorem o najwyższej wypadkowości jest handel i naprawa pojazdów samochodowych. Zdarzenia w tej branży stanowią 13,5% całej liczby wypadków. W pierwszym półroczu 2017 roku do groźnych incydentów w tym sektorze doszło aż 5,2 tys. razy, z czego w 18 przypadkach nastąpiła śmierć lub ciężkie obrażenia.

W tej niechlubnej statystyce trzecie miejsce zajmuje opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Tam wypadki przy pracy stanowią 11% wszystkich zdarzeń. Znaczny wzrost niebezpiecznych incydentów odnotowano również w sektorze transportu i gospodarki magazynowej. W pierwszych miesiącach 2017 roku doszło tam do 3,2 tys. wypadków, czyli aż o 298 więcej niż w tym samym okresie 2016 roku. Wzrosła także liczba zdarzeń śmiertelnych z 14 do 22 w 2017 roku.

Przyczyny wypadków i rola BHP w miejscu pracy

W porównaniu z rokiem poprzednim w 2017 roku nie zmieniły się znacząco przyczyny wypadków przy pracy. 61% z nich zdarzyło się na skutek nieprawidłowego zachowania pracownika. Pozostałe wypadki wynikały z niewłaściwego stanu narzędzi, wyposażenia lub budynków (8,4%), z nieprawidłowego posługiwania się narzędziami lub wyposażeniem (7,1%) oraz były powodowane samowolnym zachowaniem pracownika (6,5%).

Jak pokazują statystyki, wypadkowość w miejscu pracy jest nadal wysoka, dlatego bardzo ważne i konieczne jest właściwe podejście do zagadnień związanych z zasadami BHP. Obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników. To on musi zapewnić odpowiedni sprzęt i ochronną odzież, powinien także zagwarantować zatrudnionym szkolenie z zasad BHP.

Każdy wypadek przy pracy wiążę się z kosztami. Obecnie jeden dzień absencji chorobowej, wynikającej z wypadku przy pracy, kosztuje średnio 422,36 zł lub 640,36 zł. Kwota ta zależy od tego, na jakich zasadach był zatrudniony pracownik oraz od tego, jaką pracę wykonywał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X