• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Szkolenie bhp nauczycieli - co ile lat trzeba je wykonać?

04.05.2022

BHP NAUCZYCIELI

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Czy dotyczą również nauczycieli? Co jaki okres czasu powinni je powtarzać?

Od jakiego szkolenia należy zacząć?

Pamiętajmy, że każdy nauczyciel rozpoczynający pracę w danej placówce powinien odbyć szkolenie wstępne, które dzieli się na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy przygotowujący do bezpiecznego wykonywania pracy. Gdyby zaszły znaczące zmiany na stanowisku pracy, instruktaż ten należy powtórzyć. Następnie do roku od momentu rozpoczęcia pracy nauczyciel odbywa pierwsze szkolenie okresowe BHP. Dla stanowisk kierowniczych wyjątkowo pierwsze szkolenie okresowe przewidziane jest do pół roku od dnia zatrudnienia. Jak długo ważne jest ukończone szkolenie? Kolejne szkolenie okresowe BHP powtarza się nie rzadziej, niż co 5 lat.

Szkolenia bhp dla pracowników oświaty

Wydawać by się mogło, że nauczyciele, ze względu na specyfikę pracy, powinni wykonywać szkolenia dla stanowisk administracyjno-biurowych. Przez dodatkowe zagrożenia, należą jednak do grupy stanowisk innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w dziedzinie BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm. (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972), (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420). W programie, poza tematyką BHP, jest również ochrona przeciwpożarowa oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, aby pracownik wiedział, jak postępować w sytuacjach awaryjnych. Program należy opracować zachowując wytyczne wynikające z rozporządzenia, i powinien obejmować między innymi: wybrane regulacje prawne, tematykę ochrony pracy kobiet, zasady organizacji stanowiska pracy (z uwzględnieniem zasad ergonomii), definicje chorób zawodowych, zakres obowiązków pracowników oraz informacje dotyczące oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Więcej o celach szkolenia BHP, można przeczytać w artykule Jakie są cele szkolenia BHP? Po co je wykonujemy?

Dopuszczalne formy szkolenia

Szkolenie może odbyć się w formie seminarium, a także w formie samokształcenia kierowanego, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia. Przykładem takiego szkolenia jest szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno – biurowych. Dla stanowisk robotniczych dopuszczalne jest tylko seminarium.

Podsumowując, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa, w tym szkolenie BHP dla nauczycieli jest obowiązkowe, zarówno wstępne, jak i okresowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy osoby na stanowisku nauczyciela powinny odświeżać swoją wiedzę z zakresu BHP co 5 lat.

Firmy współpracujące

X