• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Środki higieny osobistej dla pracowników

19.10.2017

Dostęp do środków higieny osobistej powinien mieć każdy zatrudniony pracownik bez względu na stanowisko oraz formę zatrudnienia. To obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu pracy. Zapewnienie środków higieny oraz miejsca, gdzie zatrudniony może myć ręce, jest bardzo ważne. Na każdym centymetrze kwadratowym dłoni może znajdować się nawet 5 milionów drobnoustrojów oraz bakterii, które mogą powodować różne choroby, m.in. WZW typu „A”.

Kodeks pracy jasno wskazuje, że pracodawca ma obowiązek udostępnić każdemu pracownikowi urządzenia higieniczno – sanitarne oraz zapewnić mu środki higieny osobistej. W przepisach tych nie znajdziemy szczegółowych informacji na temat ilości preparatów oraz tego, w jakim zakresie powinny one być dostępne. Dbanie o czystość dłoni w miejscu pracy, zwłaszcza przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety, pozwala o kilkadziesiąt procent zmniejszyć ryzyko zachorowań na biegunkę, grypę żołądkową, choroby układu odpornościowego oraz na wirusowe zapalenie wątroby typu „A", zwane chorobą brudnych rąk.

Normy zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej

W rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy czytamy, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia środków higieny osobistej w zakresie oraz ilości odpowiedniej względem wykonywanego stanowiska oraz stopnia zanieczyszczenia ciała w związku z wykonywaną pracą. Przepis ten oznacza, że ilość i jakość preparatów oraz urządzeń czyszczących powinna być dostosowana do pracy, jaką wykonują pracownicy. Osoby zatrudnione przy pracach fizycznych potrzebują więcej takich środków niż pracownicy biurowi. Jednak niezależnie od wykonywanej pracy, każdy zatrudniony pracownik ma prawo do umycia rąk w nieograniczonej ilości.

Kodeks pracy oraz dodatkowe rozporządzenia nie regulują rodzaju i ilości środków higieny osobistej, jakie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom. Normy takie powinny być ustalone przez przełożonego i zapisane w regulaminie pracy lub w zarządzeniu pracodawcy. Niedopuszczalne jest wypłacanie ekwiwalentu za przysługujące pracownikowi środki higieny osobistej.

Pomieszczenia sanitarne i właściwe mycie rąk

Oprócz zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej pracodawca powinien wygospodarować oraz urządzić dla nich pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Należą do nich m.in. szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia do wypoczynku i ogrzewania się pracowników, a także lokale do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży oraz obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej.

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi środki higieny osobistej, ale równie ważne jest prawidłowe mycie rąk. Aby było skuteczne, musi trwać minimum pół minuty oraz być wykonane za pomocą ciepłej wody i mydła. Dłonie należy pocierać najpierw po wewnętrznej stronie, następnie po grzbietowej. Później pocieramy palce i zagłębienia pomiędzy nimi.

Higiena w pracy jest bardzo ważna, tym bardziej że większość chorób zakaźnych jest przenoszonych za pomocą brudnych rąk. Od początku 2017 roku tylko w województwie śląskim zanotowano już pięćdziesiąt siedem przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie typu „A”. To niepokojące, ponieważ w całym 2016 roku były tylko trzy przypadki tej choroby. W związku z tym każdy pracownik powinien pamiętać o podstawowych zasadach: myciu rąk, owoców i piciu tylko przegotowanej wody.

Zapoznaj się z ofertą szkoleń z BHP dla kadry zarządzającej.

Firmy współpracujące

X