• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Przepisy BHP w odlewniach metali - projekt rozporządzenia

27.06.2017

Do prac międzyresortowych trafił, skierowany tam przez Ministra Rozwoju i Finansów, projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali. Warto mu się przyjrzeć bliżej.

Projekt dotyczący przepisów BHP w odlewniach metali jest reakcją ministerstwa na niejasności i nieprawidłowości zawarte w dotychczas obowiązujących przepisach Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 roku. Praca przy ciekłym metalu jest bardzo niebezpieczna. Pomimo tego, że obecnie przy wysokowydajnych piecach indukcyjnych warunki pracy w odlewniach są dużo lepsze niż dawniej, jest ciszej, chłodniej i czyściej, to i tak pracownik jest narażony na różne zagrożenia, w tym także te wynikające z ekspozycji ma ciekłe metale.

Zagrożenia przy pracy w odlewniach metali

Pracownik zatrudniony przy pracach odlewniczych jest narażony na bezpośredni kontakt z ciekłym metalem i musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Należy do nich przede wszystkim trudnopalna odzież, okulary ochronne z odpowiednim filtrem oraz osłona na twarz.

Wśród zagrożeń występujących w odlewniach metali wymienić można m.in. śliskie powierzchnie, niewłaściwe zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, stopiony, gorący metal, rozpryski metalu, możliwość poparzeń ciała w trakcie transportu ciekłego metalu i zagrożenia wybuchem. W pomieszczeniach, gdzie odlewany jest metal, bardzo ważne jest przestrzeganie zasad BHP, zwłaszcza że na stanowiskach pracy występuje wysoka temperatura i związane z tym promieniowanie cieplne.

Zmiany przewidywane w projekcie rozporządzenia

Niejasności i nieprawidłowości w przepisach dotyczących zasad BHP w odlewniach metali są związane przede wszystkim z bezpieczeństwem pracy, ponieważ w obecnej formie nie umożliwiają pracodawcy stworzenia optymalnie bezpiecznych warunków pracy. Sugestie w sprawie wszczęcia prac legislacyjnych, mających na celu zmiany w przepisach BHP, wniosła Państwowa Inspekcja Pracy po przeprowadzeniu kontroli w zakładach pracy przemysłu odlewniczego.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany i uzupełnienia mające na celu poprawę i ochronę warunków pracy przy dystrybucji złomu. Zawiera on również sugestie i uwagi PIP, zdobyte podczas kontroli w podmiotach reprezentujących przemysł odlewniczy.

W projekcie rozporządzenia znajdują się przepisy podkreślające, że nie wolno wrzucać zbyt dużych porcji materiału wsadowego do kąpieli metalowej pieca, należy dokonywać właściwego doboru rodzaju i wielkości elementów materiału wsadowego, tak aby zapobiegać zawieszaniu się wsadu w piecu. Dodatkowo niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac bezpośrednio pod zawieszonym urządzeniem zawierającym ciekły metal lub w zasięgu ewentualnego jego rozprysku podczas przemieszczania. Kolejne kwestie w projekcie rozporządzenia dotyczą nakazu sprawdzania stanu technicznego palników i instalacji zasilania pieca używanego do topienia metali nieżelaznych - należy to robić zgodnie z zawartymi w instrukcji zaleceniami producenta.

Wprowadzenie zmian w przepisach BHP, dotyczących prac w odlewniach metali, ma zmniejszyć wypadkowość, ograniczyć potencjalne zagrożenia oraz zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X