• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok

23.11.2017

25 października 2017 roku Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu pozytywnie rozpatrzyła projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok. Uwzględniono m.in. wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z nowymi zadaniami PIP.

Budżet Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. ma wynosić 347 mln 606 tys. zł. To więcej o 5% niż kwota zaplanowana w ustawie budżetowej na 2017 rok. PIP planuje w przyszłym roku zwiększenie zatrudnienia, co wiążę się z dodatkowymi wydatkami, które będą wynosić 2 tys. 836 oraz wzrost wynagrodzeń pracowników o 4%.

 

Projekt budżetu PIP - zadania i wydatki

 

Projekt budżetu PIP na 2018 rok przedstawił posłom Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. W swojej przemowie podkreślił, że od 25 lat NIK, po kontroli wykonania budżetu PIP, potwierdza celowość zaplanowanych wydatków, oszczędność i gospodarność tej instytucji. Główny Inspektor Pracy poinformował również, że projekt na przyszły rok przewiduje znaczny spadek w grupie wydatków majątkowych. Spadek ten jest związany z inwestycjami i wynika z planowanego zakończenia prac obejmujących przystosowanie obiektu na potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Projekt budżetu zakłada także zabezpieczenie realizacji zadań statutowych urzędu. Uwzględniono wzrost o 8% funduszu wynagrodzeń wynikający z konieczności zwiększenia zatrudnienia związanego z nowymi obowiązkami nałożonymi na PIP. Instytucja planuje również zwiększenie wydatków bieżących, co wynika ze zmniejszenia projektu budżetu inspekcji na rok 2017. Zaplanowane na przyszły rok kwoty wyrównują poziom wydatków do statusu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania i wypełniania zadań przez PIP.

 

Pozytywne zatwierdzenie budżetu

 

Projekt budżetu PIP na 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany przez posłów. Zgodnie stwierdzili oni zasadność planowanego wzrostu funduszu wynagrodzeń oraz konieczność zwiększenia zatrudnienia. Dodatkowo zwrócili uwagę na raporty NIK, potwierdzające celowość wydatków oraz oszczędne i gospodarne realizowanie założeń. Rada Ochrony Pracy szczególnie podkreśliła, że realizacja kolejnych zadań, nakładanych na PIP, wymaga wzmocnienia kadrowego. Planowany wzrost wydatków na nowe stanowiska ma przyczynić się do pozyskiwania przez instytucję wysoko wykwalifikowanej kadry, przede wszystkim inżynierów i prawników, którzy są niezbędni wobec pojawiających się współcześnie wyzwań i zagrożeń w sferze pracy.

Dodatkowo na zebraniu ROP pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Bogdana Drzastwy na zastępcę Głównego Inspektora Pracy ds. nadzoru oraz kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na zastępcę Głównego Inspektora Pracy ds. organizacyjnych.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Kadencja ROP trwa 4 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X