• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Praca na wysokości a obowiązki pracodawcy względem bhp

04.07.2019

Roboty na wysokości wiążą się z dużym niebezpieczeństwem – wypadek często kończy się ciężkimi urazami lub nawet śmiercią. Właśnie dlatego każdy pracodawca powinien szczególnie zadbać o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy robotników, którzy pracują powyżej 1m.

Czym jest praca na wysokości? Definicję regulują przepisy

Praca na wysokości to ta wykonywana ponad metr nad ziemią – na rusztowaniu, konstrukcji budowlanej, stropie, kominie czy drabinie. Wyjątkiem od reguły są dwa przypadki:

 • Jeśli miejsce robót jest osłonięte pełnymi ścianami ze wszystkich stron lub oszklonymi ścianami na wysokość minimum 1,5 metra.
 • Jeśli robotnik pracuje na stabilnej konstrukcji lub urządzeniu, które skutecznie chroni go przed upadkiem.

Definicję pracy na wysokości znajdziesz w odpowiednich przepisach prawa.

Obowiązki pracodawcy związane z zabezpieczeniem robót na wysokości

Prace na wysokości zalicza się do tzw. prac szczególnie niebezpiecznych. W związku z tym pracodawca ma szereg obowiązków do wykonania. Poniżej piszemy o tych najważniejszych.

Pracodawca powinien zapewnić:

 • Bezpośredni nadzór nad pracami – wyznaczyć osoby do kontroli,
 • odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej,
 • instruktaż stanowiskowy.

Przedsiębiorca powinien pamiętać również o dokładnym zabezpieczeniu powierzchni, na której pracują robotnicy – jego obowiązkiem jest montaż balustrad wyposażonych w poręcze ochronne. Jeśli z jakiś powodów nie może tego zrobić, powinien wykorzystać inne skuteczne środki – szelki bezpieczeństwa z linką lub pasem biodrowym. Czynności wykonywane na wysokości należy zorganizować w taki sposób, aby nie zmuszać podwładnych do wychylania się za poręcz.

Nie każdy może pracować na wysokości

Nie każdy robotnik może pracować na wysokości – do wykonywania zadań nad ziemią mogą być dopuszczeni jedynie Ci, którzy spełnią określone warunki. Mowa konkretnie o:

 • Pracownikach, którzy ukończyli 18 rok życia.
 • Osobach, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Podczas wypełniania skierowania na badania, pracodawca powinien zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie, że pracownik będzie wykonywał zadania do 3m lub powyżej 3m.
 • Pracownikach, którzy odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy.
 • Robotnikach, którzy zapoznali się ze specyfiką prac na wysokości oraz występującymi zagrożeniami.
 • Osobach, które mają zagwarantowane środki ochrony indywidualnej oraz wiedzą jak się nimi posługiwać.
 • Robotnikach, którzy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego występującego na ich stanowisku pracy.

Podsumowanie

Prace na wysokości są zaliczane do tych szczególnie niebezpiecznych – przedsiębiorca z tego względu powinien zapewnić swoim podwładnym jak najlepsze warunki bezpieczeństwa podczas ich wykonywania. Mamy nadzieję, że nasz artykuł rozszerzył Twoją wiedzę w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zadań wykonywanych nad ziemią. Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką, zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na naszym blogu. Szczególnie polecamy wpis ,,Roboty ziemne przy drodze – praca szczególnie niebezpieczna a bhp”.

 

Firmy współpracujące

X