• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w małych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Powrót kontroli pip w pełnym zakresie od 22 czerwca

14.07.2020

kontrola pip

W związku z zagrożeniem wirusem działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) były ograniczone do pracy zdalnej. Kontakt z instytucją był możliwy głównie przez telefon i e-mail. Poszczególne sektory gospodarki stopniowo wracają do normalnego funkcjonowanie, dlatego też Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, podjął decyzję o wznowieniu kontroli terenowych, które Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi już od 22 czerwca. Czego mamy się spodziewać? Czy PIP zacznie masowo odwiedzać pracodawców?

Zagrożenie SARS-CoV-2 - wyzwanie dla pracodawców

Główny Inspektor Pracy motywuje wznowienie kontroli tym, że w zakładach pracy pojawiło się wiele kwestii spornych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 . Pracowników i pracodawców nurtują kwestie nowego reżimu sanitarnego, zasad pracy zdalnej, czy tarczy antykryzysowej. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa bardzo dużo zapytań.

Kontrole od 22 czerwca z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Wiesław Łyszczek zapewnia, że kontrole PIP będą prowadzone w pełnym zakresie, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla pracowników. Od 22 czerwca firmy w pierwszej kolejności mogą spodziewać się telefonu lub wiadomości e-mail od Inspektora Pracy. W trakcie wstępnej rozmowy pracownik inspekcji zapyta, jakie procedury są obecnie wprowadzone w zakładzie, w celu zapobiegania nierozprzestrzeniania SARS-CoV-2 . Inspektor chce się w ten sposób przygotować do kontroli i dostosować się do zasad panujących w firmie. Inspektor Pracy będzie wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki i osobisty płyn do dezynfekcji. Główny Inspektor Pracy podkreśla, że w przypadku kontroli w zakładzie, w którym występują ogniska wirusa i ryzyko zarażenia jest wysokie, pracownik inspekcji pracy będzie dodatkowo wyposażony w pełny strój ochronny, składający się z:

  • półmaski filtrująca FFP2 lub FFP3 lub równoważnej,
  • osłony twarzy lub okularów ochronne z osłonką boczną,
  • całotworzywowych rękawic jednorazowych,
  • kombinezonu spełniający wymagania w zakresie odporności na przenikanie rozpylonej cieczy dla konstrukcji typu 4 oraz posiadający odporność na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

W trakcie czynności kontrolnych, jeśli jest taka możliwość, firma powinna wydzielić dla inspektora pracy oddzielne pomieszczenie. Dokumenty, które można przejrzeć poza zakładem pracy, inspektor zabierze ze sobą, a następnie podda je kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach. Pracownik PIP otworzy pojemnik dopiero po upływie 24 godzin.

Inspektor w trakcie czynności kontrolnych dostosuje się do reżimu sanitarnego

Zgodnie z zapewnieniem Głównego Inspektora, pracownicy PIPu będą bezwzględnie przestrzegać obowiązujących obecnie zasad higieny, czyli stosować osłonę ust i nosa, myć i dezynfekować ręce, nie witać się przez uścisk dłoni, zachowywać dystans 2 metrów od pracowników, a także przebywać w wyznaczonym dla nich pomieszczeniu. Wszystkie te zabiegi są wprowadzone po to, aby w trakcie czynności kontrolnych inspektorzy nie stanowili dodatkowego zagrożenia w miejscu pracy.

Podsumowując, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Pracy, od 22 czerwca PIP powrócił do kontroli w pełnym zakresie. W związku z zagrożeniem SARS-CoV-2, inspektorzy muszą dostosować się do obecnego reżimu sanitarnego, a także obostrzeń wprowadzonych wewnętrznie w zakładach pracy. Zapewnienia Głównego Inspektora są takie, że wizyty PIP nie będą nieść za sobą dodatkowych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Firmy współpracujące

X