• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Ogłoszono konkurs dla przedsiębiorców poprawiających warunki pracy

16.07.2018

przedsiębiorca konkurs bhp
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Minimalna wysokość nagrody to 10 tysięcy złotych, a maksymalna – aż 500 tysięcy złotych. Wartość dofinansowania jest zależna od rodzaju przedsiębiorstwa. Wnioski można składać już od 16 lipca.

Jakie działania podlegają dofinansowaniu?

ZUS finansuje projekty o charakterze doradczym, inwestycyjnym i doradczo-inwestycyjnym. W konkursie będą brane pod uwagę działania dotyczące:

 • bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetleniem miejsc i stanowisk pracy oraz ochrony przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrony przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środków ochrony indywidualnej.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie przytoczymy słowa Bożeny Bielawskiej, rzecznika prasowego ZUS w województwie małopolskim:

Poziom dofinansowania zależy od wartości projektu oraz liczby zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorcy, którzy ubezpieczają do 9 osób, mogą uzyskać nawet do 90 procent szacowanej wartości projektu. Firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób, mogą liczyć na 80% takiego dofinansowania. Kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy dofinansowując najlepsze projekty wynosi 50 mln zł.

Kto może wziąć udział w konkursie i do kiedy należy składać wnioski?

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie aktywne przedsiębiorstwa pod warunkiem, że sumiennie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Nie mogą one zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków.

Wnioski można składać od 16 lipca do 23 sierpnia 2018 roku. Po upływie tego terminu ZUS sprawdzi, czy złożona dokumentacja jest kompletna i poprawna. W późniejszym etapie merytoryczną oceną projektów zajmie się Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych i składania wniosków znajdziesz tutaj: http://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy.

Popieramy wszystkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w konkursie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X