• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Ochrona słuchu w miejscu pracy

21.06.2018

ochrona-sluchu-praca
Praca w hałasie to codzienność przedstawicieli wielu branż. Aby nie odcisnęła ona piętna na ich zdrowiu, pracodawcy muszą zadbać o odpowiednią ochronę ich słuchu. O tym, na czym ona polega, piszemy w poniższym artykule.

Praca w hałasie

Pod pojęciem hałasu rozumiemy wszelkie niepożądane, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki, oddziałujące na narząd słuchu, a co za tym idzie – zdrowie człowieka. Praca w nadmiernym hałasie może przyczynić się nie tylko do uszkodzenia narządu słuchu, ale także występowania bólów głowy, nerwic, wzmożonej pobudliwości, osłabionego czasu reakcji, nadciśnienia tętniczego oraz chorób wzroku.

Na szczęście zgodnie z piątym rozdziałem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas.

Podział hałasu ze względu na szkodliwość dla zdrowia

Hałas klasyfikuje się w oparciu o jego natężenie wyrażane w decybelach (dB).

Podział prezentuje się następująco:

  • Poniżej 35 dB. Taki poziom hałasu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, choć może irytować i utrudniać pracę w skupieniu.
  • Od 35 do 75 dB. Hałas o takim natężeniu negatywnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i potęguje uczucie zmęczenia.
  • Od 75 do 85 dB. Taki poziom wpływa na wyraźne zmniejszenie wydajności pracy, może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.
  • Od 85 do 130 dB. To natężenie, które w znacznym stopniu uszkadza narząd słuchu i może prowadzić do rozwoju schorzeń innych układów (nerwowego, krwionośnego). Zrozumienie mowy jest w takim hałasie niemożliwe.
  • Powyżej 130 dB. Taki poziom hałasu wywołuje drgania różnych organów w ciele człowieka, prowadząc do ich poważnych uszkodzeń. Może wywoływać mdłości i zaburzenia błędnika.

Kiedy pracodawca ma obowiązek chronić słuch pracowników?

Pracodawca ma obowiązek nakazać pracownikom stosowanie indywidualnych środków ochrony słuchu, gdy natężenie hałasu wynosi 85 decybeli (i więcej). Gdy urządzenia pomiarowe wskazują poziom 80 dB, pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom środki ochrony, nie może jednak nakazać im ich używania. Przepisy te są regulowane ustawą Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Środki ochrony słuchu

Do najpopularniejszych i najchętniej wybieranych przez pracodawców środków ochrony słuchu należą nauszniki przeciwhałasowe. Są one zbudowane z dwóch czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i dobrze przylegają do głowy. Równie skuteczne są wkładki przeciwhałasowe, które umożliwiają szczelne zamknięcie kanału słuchowego. Oba rozwiązania efektywnie chronią przed hałasem i nie obniżają komfortu pracowników podczas wykonywania pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące