• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

30.05.2017

W kwietniu sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Obecnie tę samą ustawę, bez poprawek, przyjął senat. Według nowych przepisów całość pieniędzy płaconych przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową ma być przekazywana bezpośrednio do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do przekazywania 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia na cele związane z ochroną przeciwpożarowa. Do tej pory połowa tej kwoty była przekazywana Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, natomiast druga część trafiała do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zmiany przewidziane w nowelizacji

Według uchwalonej nowelizacji w sprawie ochrony przeciwpożarowej, która po zaakceptowaniu przez sejm i senat czeka obecnie na podpis prezydenta, wszystkie środki pozyskane od zakładów ubezpieczeń będą trafiały do Komendanta Głównego PSP. Następnie dopiero za jego pośrednictwem będą przekazywane dalej. 50% tej sumy trafi do straży ochotniczej, a kolejna część będzie rozdysponowana wśród jednostek ochrony pożarowej, czyli pomiędzy zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminną zawodową straż pożarną i terenową służbę ratowniczą. Zgodnie z nowelizacją Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma dokładnie określić w rozporządzeniu sposób i tryb rozdziału środków, biorąc pod uwagę zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Według wiceministra MSWiA przegłosowana nowelizacja pozwoli na większą możliwość budowania spójnego systemu ochrony przeciwpożarowej.

 

Kontrowersje wokół nowelizacji

Nowelizacja w sprawie ochrony przeciwpożarowej wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Pomimo tego, że według rządu nowa ustaw ma zapewnić skuteczniejszą kontrolę nad rzeczowym wykorzystaniem środków finansowych, a także umożliwi ich optymalne zużytkowanie przy równomiernym wsparciu ochotniczych straży pożarnych, to jednocześnie nowelizacja wzbudza wiele kontrowersji.

Pieniądze wpłacane przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową powinny być przeznaczone na zapewnienie gotowości operacyjnej, budowę i modernizację strażnic, badania naukowe i działania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Podział środków ma być dokonywany współmiernie do potrzeb i przy uwzględnieniu innych źródeł finansowania poszczególnych jednostek straży. Proponowany sposób dzielenia pieniędzy ma przyczynić się do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Jednak przeciwnicy tej ustawy twierdzą, że doprowadzi ona do centralizacji całej straży pożarnej, dlatego że pieniądze, zamiast trafiać do samorządów strażackich, będą rozdysponowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawione w nowelizacji rozwiązania obowiązywały już w Polsce, było to w latach 1992–1997. Na zmianach najwięcej stracą ochotnicze straże pożarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące