• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowe przepisy BHP w odlewniach metali

26.04.2018

nowe przepisy bhp

10 kwietnia 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 48), zastępując tym samym dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 37). Nowe przepisy opracowano z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki oraz rozwoju nowoczesnych technologii. Są one odpowiedzią na potrzebę podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przy pracy w odlewniach metali.

Przemysł odlewniczy w Polsce

Szacuje się, że w Polsce w odlewniach metali pracuje łącznie około 24 tysięcy osób. W naszym kraju funkcjonuje obecnie 240 odlewni metali nieżelaznych, 180 odlewni żeliwa oraz 36 odlewni staliwa. Zmiany w prawie mają przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszych warunków pracy w odlewniach poprzez zmniejszenie ilości wypadków i zminimalizowanie liczby potencjalnych zagrożeń. Potrzeba ich wdrożenia była wynikiem przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli, dlatego opracowano je w zgodzie z sugestiami i uwagami wspomnianej instytucji.

Jakie zmiany zawiera nowe rozporządzenie?

W nowym rozporządzeniu dokonano pewnych korekt i doprecyzowano informacje, które wcześniej były niejasne.
Wprowadzono między innymi takie zmiany:

  • Paragraf 6 uzupełniono o następującą informację dotyczącą rozmiaru wkładu do pieca odlewniczego: (ust. 5: Porcje materiału wsadowego do kąpieli metalowej pieca dobiera się w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpośredniego otoczenia poprzez rozprysk stopionego metalu i ust. 6: Rodzaj materiału wsadowego oraz wielkość elementów wsadu dobiera się w taki sposób, aby zapobiec zawieszeniu się wsadu w piecu)
  • W nowym rozporządzeniu znajdziemy również wzmiankę o tym, że przy drzwiach do pomieszczeń produkcyjnych odlewni, w których temperatura osiąga 30°C, należy zainstalować zasłony powietrzne lub inne urządzenia zapobiegające dopływowi zimnego powietrza.
  • Ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa zmianę wprowadzono w paragrafie 12, gdzie rozszerzono zakres urządzeń, które mogą stworzyć zagrożenie (Nie wykonuje się jakichkolwiek prac bezpośrednio pod zawieszonymi urządzeniami lub przedmiotami zawierającymi stopiony metal lub w zasięgu ewentualnego rozprysku stopionego metalu podczas przemieszczania tych urządzeń lub przedmiotów).
  • Zmiana w paragrafie 26 polega na wprowadzeniu zamiast siatki ochronnej jako ochrony kabiny suwnicy - bezodpryskowego szkła, odpornego na działanie odprysków roztopionego metalu, które jednocześnie zapewnia operatorowi suwnicy pełne pole widzenia.
  • Paragraf 31 nowego rozporządzenia dotyczący środków ochrony indywidualnej pracowników został uzupełniony o dodatkowe zabezpieczenia: hełmy ochronne, odpowiednie obuwie ochronne, którego konstrukcja umożliwia jego łatwe zrzucenie w przypadku dostanie się do rozprysku stopionego metalu do jego wnętrza oraz o rękawice ochronne zapewniające ochronę przed działaniem czynników gorących i płomienia, wykonane z materiałów termoodpornych.

Omówiliśmy tylko niektóre z wprowadzonych zmian, dlatego zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/48/1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X