• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowe przepisy BHP dla celników

23.01.2017

Na początku stycznia 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów regulujące szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, wydanym w dniu 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych, przełożony, czyli szef Służby Celnej, ma obowiązek zapewnić mundurowym pełnienie służby w budynkach i pomieszczeniach spełniających wymagania oraz normy właściwe do rodzaju wykonywanych czynności i liczby funkcjonariuszy. Dodatkowo należy zadbać o odpowiednie utrzymanie tychże budynków, stanowisk służbowych, pojazdów oraz innych urządzeń, z których korzystają w trakcie służby mundurowi. Obowiązkiem przełożonego jest również zapewnienie funkcjonariuszom właściwych warunków higieniczno – sanitarnych, a także udostępnienie im niezbędnych środków higieny osobistej. Na stanowisku służbowym należy zorganizować odpowiednie wyposażenie techniczne, gwarantujące bezpieczne wykonywanie czynności służbowych.

Obowiązki celników w zakresie BHP

Obowiązkiem funkcjonariuszy celnych jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służb. Celnicy muszą znać reguły BHP, a także ich przestrzegać podczas wykonywania służby. Dodatkowo mundurowi powinni brać udział w szkoleniach i pozytywnie przejść egzaminy ze znajomości zagadnień z dziedziny BHP. Obowiązkiem funkcjonariuszy jest dbanie o należyty stan powierzonego sprzętu, a także o porządek w miejscu pełnienia służby. Pracownicy celni są zobowiązani do współdziałania ze swoim przełożonym, a także stosowania środków ochrony zbiorowej i odzieży roboczej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Szkolenia BHP dla funkcjonariuszy celnych

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności na stanowisku służbowym, funkcjonariusz celny ma obowiązek zaliczyć szkolenie wstępne (tzn. ogólne), a także stanowiskowe. Instruktaż ogólny BHP dla celników przeprowadza służba BHP lub wyznaczony przez Szefa Służby Celnej albo dyrektora Izby Celnej funkcjonariusz. Osoba taka musi posiadać wiedzę i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu szkolenia, a także dokument lub zaświadczenie o przebytym przeszkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby. Szkolenie wstępne/ instruktaż stanowiskowe/y przeprowadza przełożony funkcjonariusz celnego.

Dodatkowo celnicy muszą odbywać także okresowe szkolenia BHP. Pierwsze z nich odbywa się w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia służby. Osoby sprawujące służbę na stanowisku kierowniczym odbywają pierwsze szkolenie po 6 miesiącach od rozpoczęcia służby. Kolejne okresowe szkolenia BHP są przeprowadzane co 5 lat. Dzięki tego rodzaju kursom celnicy zostają dobrze przygotowani w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy do pełnienia swojej służby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące

X