• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Nowe przepisy BHP dla celników

23.01.2017

Na początku stycznia 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów regulujące szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, wydanym w dniu 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych, przełożony, czyli szef Służby Celnej, ma obowiązek zapewnić mundurowym pełnienie służby w budynkach i pomieszczeniach spełniających wymagania oraz normy właściwe do rodzaju wykonywanych czynności i liczby funkcjonariuszy. Dodatkowo należy zadbać o odpowiednie utrzymanie tychże budynków, stanowisk służbowych, pojazdów oraz innych urządzeń, z których korzystają w trakcie służby mundurowi. Obowiązkiem przełożonego jest również zapewnienie funkcjonariuszom właściwych warunków higieniczno – sanitarnych, a także udostępnienie im niezbędnych środków higieny osobistej. Na stanowisku służbowym należy zorganizować odpowiednie wyposażenie techniczne, gwarantujące bezpieczne wykonywanie czynności służbowych.

Obowiązki celników w zakresie BHP

Obowiązkiem funkcjonariuszy celnych jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służb. Celnicy muszą znać reguły BHP, a także ich przestrzegać podczas wykonywania służby. Dodatkowo mundurowi powinni brać udział w szkoleniach i pozytywnie przejść egzaminy ze znajomości zagadnień z dziedziny BHP. Obowiązkiem funkcjonariuszy jest dbanie o należyty stan powierzonego sprzętu, a także o porządek w miejscu pełnienia służby. Pracownicy celni są zobowiązani do współdziałania ze swoim przełożonym, a także stosowania środków ochrony zbiorowej i odzieży roboczej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Szkolenia BHP dla funkcjonariuszy celnych

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności na stanowisku służbowym, funkcjonariusz celny ma obowiązek zaliczyć szkolenie wstępne (tzn. ogólne), a także stanowiskowe. Instruktaż ogólny BHP dla celników przeprowadza służba BHP lub wyznaczony przez Szefa Służby Celnej albo dyrektora Izby Celnej funkcjonariusz. Osoba taka musi posiadać wiedzę i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu szkolenia, a także dokument lub zaświadczenie o przebytym przeszkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby. Szkolenie wstępne/ instruktaż stanowiskowe/y przeprowadza przełożony funkcjonariusz celnego.

Dodatkowo celnicy muszą odbywać także okresowe szkolenia BHP. Pierwsze z nich odbywa się w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia służby. Osoby sprawujące służbę na stanowisku kierowniczym odbywają pierwsze szkolenie po 6 miesiącach od rozpoczęcia służby. Kolejne okresowe szkolenia BHP są przeprowadzane co 5 lat. Dzięki tego rodzaju kursom celnicy zostają dobrze przygotowani w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy do pełnienia swojej służby.

Nowe przepisy BHP dla celników
Oceń wpis

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Firmy współpracujące