• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Komisja Europejska a zmiany w regulacjach BHP

12.01.2017

 zmiany w regulacjach BHP

Komisja Europejska chce wprowadzić w życie inicjatywę mającą poprawić bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników. Zaproponowane w przepisach BHP zmiany dotyczą przede wszystkim zatrudnionych, którzy są narażeni na kontakt z substancjami rakotwórczymi.

Kraje Unii Europejskiej posiadają bardzo zaostrzone normy dotyczące ochrony pracowników. Inwestycje w BHP przyczyniają się do poprawy życia pracowników, a także pomagają zapobiegać wypadkom i chorobom w miejscach zatrudnienia. Od 2008 roku liczba zgonów na stanowisku pracy zmalała o 25%. Obecnie Komisja Europejska wprowadza nową inicjatywę mającą na celu zwiększenie ochrony pracowników przed chorobami nowotworowymi związanymi z pracą zawodową.

W maju 2016 roku Komisja zaproponowała ochronę pracowników mających do czynienia w pracy z 13 substancjami chemicznymi, obecnie do tej listy zostało dodanych 7 kolejnych preparatów. Wśród nich znajdziemy m. in. zużyty olej silnikowy, a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które powstają w wyniku np. produkcji koksu lub aluminium.

Działania Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zobowiązała się do dalszej poprawy sytuacji w zakresie BHP. W tym celu wyznaczyła dopuszczalne wartości dla siedmiu kolejnych rakotwórczych substancji chemicznych. Przepis ten ma nie tylko chronić zdrowie pracownika, ale także stanowi wytyczne dla pracodawców oraz organów egzekwowania prawa.

Komisja Europejska postanowiła także udzielić pomocy małym firmom i mikroprzedsiębiorstwom dążącym do poprawy bezpieczeństwa pracowników. W tym celu zostały przedstawione wytyczne dla pracodawców, zawierające praktyczne wskazówki ułatwiające ocenę ryzyka. W dokumencie znajdują się również informacje, jak radzić sobie z szybko rosnącymi zagrożeniami w dziedzinie BHP, ze starzeniem się społeczeństwa, a także zagadnienia związane z ergonomią.

Komisja Europejska zadeklarowała także współpracę z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi w celu zniesienia i aktualizacji przestarzałych przepisów BHP w ciągu najbliższych dwóch lat.

Procedura zmian w przepisach BHP

Już w 2012 roku Komisja Europejska przystąpiła do kompleksowej oceny unijnych przepisów BHP. Analiza dokonywana była w ramach specjalnego programu zainicjowanego przez KE - projekt REFIT, dotyczący sprawności i wydajności regulacyjnej. Priorytetem komisji w dziedzinie BHP jest walka z rakiem. 13 maja 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała środki mające ograniczyć narażenie europejskich pracowników na 13 rakotwórczych substancji chemicznych.

W chwili obecnej lista ta została uzupełniona o 7 kolejnych preparatów. Dodatkowo Komisja Europejska zobowiązała się do bieżącej kontroli innych czynników rakotwórczych, w celu zapewnienia dalszej ochrony pracowników zatrudnionych na terenie Unii Europejskiej.

Zapewne już niedługo usłyszymy o kolejnych inicjatywach KE w obszarze BHP. Taka aktywność jest bez wątpienia bardzo pozytywna i świadczy o coraz większej odpowiedzialności europejskich polityków za pracowników UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące