• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Kobieta ciężarna w pracy

19.09.2014

kobieta-ciezarna-w-pracyPolskie prawo otacza szczególną ochroną kobiety w ciąży oraz dzieci. Nie inaczej stanowią przepisy kodeksu pracy w rozdziale ósmym. Regulacje prawne mają na celu ochronę zdrowia oraz praw kobiety ciężarnej. Kodeks pracy wyraźnie stoi po stronie ciężarnych. Istotnym jest jednak aby zarówno pracodawca jak i zatrudniona znała swoje obowiązki jak i prawa.

Prawa pracującej kobiety w ciąży

Co najistotniejsze, przepisy stanowią o bezwzględnym zakazie zatrudniania kobiet do wykonywania prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów wystosowała specjalne rozporządzenie w którym szczegółowo prawo określa wykaz prac wzbronionych kobietom. Przepisy te dotyczą kobiet powszechnie, a tym bardziej w okresie ciąży. Jeśli kobieta przed zajściem w ciąże wykonywała pracę, która mogłaby przynieść negatywne skutki dla przebiegu ciąży, pracodawca jest zobowiązany do przeniesienia kobiety na inne stanowisko pracy. Jeśli jest to niemożliwe, kobieta powinna zostać zwolniona z obowiązku wykonywania pracy. W tym czasie przysługuje jej dotychczasowe wynagrodzenie.

Kobieta, będąca zatrudniona na umowę o pracę, zostaje objęta szczególną opieką prawną od 3 miesiąca ciąży. W tym czasie wypowiedzenie umowy zostaje utrudnione przez obostrzenia prawne. Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy z zatrudnioną ciężarną. Wcześniejsze nie dotyczy pracownic w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. Co prawda, w każdym czasie, kobieta ciężarna może zostać zwolniona dyscyplinarnie. W innych przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy.

Kobieta ciężarna a praca

Kobiety ciężarne nie mogą wykonywać pracy w godzinach nocnych ani w nadliczbowych. W 4-letnim okresie wychowawczym od narodzin, osoba opiekująca się dzieckiem również, bez własnej zgody, nie może być zatrudniana w godzinach nocnych, nadliczbowych oraz delegowana w inne miejsca pracy. Co więcej, zakłady zatrudniające minimum 20 kobiet, muszą być wyposażone w specjalne pomieszczenia socjalne, w których kobiety ciężarne mogą wypocząć w pozycji leżącej.

Ciąża musi być bezwzględnie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Pracodawca jest zobowiązany umożliwić kobiecie ciężarnej przeprowadzenie badań lekarskich w czasie pracy w sytuacji, gdy poza godzinami pracy jest to niemożliwe.
W Polskich firmach informacja o ciąży pracownicy wciąż przyjmowana jest delikatnie mówiąc – niechętnie. Kobiety boją się reakcji swoich pracodawców, często martwią się o swoją pozycję w firmie, karierę oraz o los miejsca pracy. Rozmowa na temat ciąży prędzej czy później nastąpi, dlatego nie warto zwlekać. Istotnym aby pracodawca nie dowiadywał się o tak istotnym fakcie drogą pantoflową czy z zakładowych plotek.

Dowiedz się jakie jeszcze inne obowiązki posiada pracodawca względem pracownika: https://www.bhp-center.com.pl/jakie-sa-najwazniejsze-obowiazki-pracodawcy-wzgledem-pracownika/

Firmy współpracujące