• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Ile może zarobić kierownik ds. BHP?

18.09.2017

kierownik-bhp
Dziedzina związana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo wymagająca. Pracownicy zajmujący się BHP muszą na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje. Jednak ich wkład pracy i nauka przynoszą rezultaty w postaci wysokich zarobków. Obecnie odpowiednio wykształcony kierownik ds. BHP może otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 8 300 zł brutto lub więcej.

Według polskiego prawa pracownicy ds. BHP mogą być zatrudnieni zgodnie z pięcioma poziomami kwalifikacji. Chodzi tutaj o następujące stanowiska: inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista ds. BHP. Funkcję służby BHP w firmie może pełnić tylko osoba posiadająca tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyższe stanowisko zawodowe wiąże się z odbyciem długiego stażu pracy i ukończeniem wyższych studiów o profilu „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Edukacja w połączeniu z praktyką kluczem do sukcesu

Specjalista ds. BHP zajmuje się prowadzeniem rejestru oraz wyjaśnianiem przyczyn wypadków w zakładzie pracy. Do jego obowiązków należy także dbanie o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Dodatkowo ważnym zadaniem pracownika od spraw bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzenie szkoleń dla innych osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy.

Zawód specjalisty BHP wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji ze względu na częste zmiany w przepisach prawnych i postęp technologiczny. Bezpieczeństwo i higiena pracy to skomplikowane zasady ukryte w prawnych niuansach, dlatego specjalista ds. BHP musi posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Dodatkowo pracownik odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP musi posiadać także odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne. Dla takiej osoby ważne są również umiejętności interpersonalne, oratorskie, przyda się znajomość języka angielskiego oraz dobra organizacja pracy.

Bezpieczeństwo pracowników

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, podobnie jak inne osoby wykonujące zadania tej służby, są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych. Celem takich praktyk jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP. Takie szkolenia powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat i mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Bardzo ważnym zadaniem pracowników BHP jest przeprowadzanie szkoleń i audytów w celu zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa osób zatrudnionych w zakładzie pracy. Niestety, czasami pracodawcy lekceważą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie firmy, ograniczając się tylko do szkoleń w wymiarze narzuconym przez ustawodawcę.

Na wysokość wynagrodzenia specjalisty ds. BHP wpływają różne czynniki, m.in. wielkość firmy, jej kapitał, wykształcenie, staż pracy oraz region zatrudnienia. Średnie miesięczne zarobki na tym stanowisku wahają się pomiędzy 6 tys. a 6,5 tys. zł netto. Wynagrodzenie powyżej tej kwoty otrzymuje około 25% najlepiej wykształconych specjalistów ds. BHP. Dodatkowo na tym stanowisku pracownik może otrzymać telefon służbowy, komputer przenośny, a czasami również samochód służbowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Firmy współpracujące