• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w małych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Bezpieczny powrót z pracy zdalnej - obowiązki pracodawcy

14.07.2020

W związku z odmrażaniem gospodarki, coraz większy odsetek firm planuje powrót pracowników do zakładów pracy. Ze względu na zagrożenie wirusem Sars-coV-2 pracodawcy stoją przed sporym wyzwaniem - muszą dopilnować, aby w miejscu pracy został odpowiednio wdrożony nowy reżim sanitarny, a także nowe zasady bezpieczeństwa. O czym należy pamiętać w tym wyjątkowym okresie?

Środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pracodawca ma obowiązek zapewnić:

 1. Maseczki dla pracowników - jeśli nie ma możliwości zorganizowania przestrzeni tak, aby w trakcie pracy zachowywali miedzy sobą odległość 1,5 metra.
 2. Maseczki dla pracowników, którzy przyjmują gości - wtedy, kiedy nie jest możliwe zachowanie odległości 2 metrów.
 3. Przezroczystą przegrodę ze szkła, plastiku, lub maseczki oraz rękawiczki dla pracowników recepcji.
 4. Środki do dezynfekcji rąk - na terenie całego zakładu, w szczególności w miejscach socjalnych typu kuchnia, toalety lub też indywidualne środki dla każdego pracownik.
 5. Środki higieny w toaletach tj. mydło.
 6. Środki do dezynfekcji powierzchni roboczych oraz pojazdów służbowych.

Środki do dezynfekcji powierzchni roboczych oraz pojazdów służbowych.

Zasady bezpieczeństwa i kontroli

Poza wdrożenie obowiązków, które wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów, bezpieczny powrót do pracy pomogą zapewnić również zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wdrożenie tych zaleceń pomoże zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników. Pracodawca sam ocenia, które z zaleceń należy wdrożyć na terenie jego zakładu aby zapewnić pracownikom jak najwyższy poziom ochrony. Jakie to zalecenia? Między innymi:

 1. Kontynuowane pracy zdalnej, jeśli jest taka możliwość. Pracownicy mogą podzielić się na grupy i chodzić do biura przez określony czas, a następnie pracować z domu, wymiennie z inną grupą. Podział jest o tyle bezpieczny, że pracownicy nie będą się stale widywać ze wszystkimi kolegami z pracy, a jedynie z częścią.
 2. Ograniczenie przyjmowania osób obcych na teren zakładu pracy. Chodzi głównie o kurierów z przesyłkami oraz z jedzeniem. W tym wyjątkowym czasie warto poprosić pracowników, aby nie zamawiali jedzenia do biura, ani nie odbierali w pracy prywatnych przesyłek.
 3. Umożliwienie pracy zdalnej w razie złego samopoczucia. Warto poinformować pracowników, że w razie, gdyby poczuli się gorzej, mogą bez obaw zgłaszać chęć pracy z domu. To pomoże wyeliminować ukrywanie symptomów choroby.
 4. Zezwolenie na spożywanie posiłków przy biurku. Ze względu na zagrożenie wirusem wyjątkowo bezpieczniej będzie, jeśli pracownicy spędzą przerwę przy swoim stanowisku pracy. Dobrze, aby korzystali wyłącznie ze swoich sztućców i naczyń.
 5. Zebrania on-line. Aby zachować ciągłość pracy, trudno jest zrezygnować z zebrań zespołów. Ze względu na zagrożenie wirusem, na ten wyjątkowy czas, warto prowadzić takie spotkania wyłącznie za pośrednictwem wideokonferencji.
 6. Wprowadzenie stałych stanowisk pracy. Dotychczas dużą popularnością cieszyły się tzw. hot deski. Dzielenie biurka z innymi pracownikami nie jest jednak bezpieczne w dobie zagrożenia wirusem. Lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady, że każdy pracownik ma przydzielone swoje konkretne miejsce pracy.

Adaptacja przestrzeni biurowej

Pracodawca ma obowiązek zorganizować przestrzeń biura tak, aby pomiędzy stanowiskami pracy była zachowana odległość 1,5 metra. Co ważne, należy również zadbać o pomieszczenia socjalne. Odstępy muszą być zachowane również w łazienkach, w związku z tym należy ograniczyć liczbę osób, które mogą w nich przebywać w tym samym czasie, być może wyłączyć niektóre kabiny i umywalki z użytku. Odległość pomiędzy pracownikami musi być zachowana także w kuchni i w windzie - dlatego należy ustalić maksymalną liczbę osób, które mogą w nich przebywać w tym samym czasie.

Adaptacja przestrzeni biurowej

Pracodawca ma obowiązek zorganizować przestrzeń biura tak, aby pomiędzy stanowiskami pracy była zachowana odległość 1,5 metra. Co ważne, należy również zadbać o pomieszczenia socjalne. Odstępy muszą być zachowane także w łazienkach, w związku z tym powinno się ograniczyć liczbę osób, które mogą w nich przebywać w tym samym czasie, być może wyłączyć niektóre kabiny i umywalki z użytku. Odległość pomiędzy pracownikami musi być zachowana również w kuchni i w windzie. Prysznic na terenie zakładu pracy? Należy pamiętać o konieczności jego dezynfekcji po każdym pracowniku lub wyłączyć z użytkowania.

Aktualizacja dokumentacji dla wszystkich stanowisk pracy

W związku z tym, że zmianie uległy zagrożenia na danych stanowiskach pracy, należy dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego,a także instrukcji stanowiskowych BHP. Co więcej, osoby które zostały w firmie wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy, powinny zostać przeszkolone z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w dobie Covid-19, jakie w dniu 24 kwietnia 2020 r. wydała Europejska Rada Resuscytacji.

Wdrożone środki bezpieczeństwa nie będą skuteczne, jeśli pracownicy nie zostaną z nich przeszkoleni. Pracodawca ma obowiązek szkolić z zasad panujących w zakładzie pracy, a także na bieżąco informować o wszystkich istotnych kwestiach pracowników - np. poprzez rozmieszczenie na terenie zakładu plakatów informacyjnych.

Podsumowując, pamiętajmy, że przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do chronienia zdrowia i życia pracowników. Wszystkie dążenia pracodawcy do minimalizowania ryzyka zarażenia wirusem są celowe.

Firmy współpracujące

X