• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

5 podstawowych elementów dokumentacji BHP w firmie

10.10.2019

Każdy pracodawca powinien posiadać dokumentację BHP w swoim przedsiębiorstwie. Co powinno znaleźć się w poszczególnych segregatorach? Istnieje 5 podstawowych elementów – poniżej znajdziesz ich spis, dzięki któremu uzupełnisz brakujące dokumenty lub upewnisz się, że niczego w nich nie brakuje.

#1 Dokumentacja wypadkowa

Dokumentacja wypadkowa to jeden z podstawowych elementów dokumentacji BHP. W segregatorach powinieneś archiwizować takie dokumenty jak:

 • Akta wypadków, które miały miejsce w drodze do pracy i z pracy – składają się między innymi z oświadczenia poszkodowanego, informacji złożonych przez świadków (jeśli byli na miejscu zdarzenia), dowodów policyjnych oraz dokumentacji medycznej, a także karty wypadku. 
 • Wypadki przy pracy – dokumentacja takiego zdarzenia powinna zawierać wyjaśnienia poszkodowanego, informacje zebrane od świadków, dokumentację medyczną, która potwierdza wystąpienie urazu, protokół powypadkowy, polecenie powypadkowe, rejestr wszystkich wypadków oraz statystyczną kartę wypadku.

#2 Wykazy

Wykazy, których prowadzenie jest obowiązkowe to:

 • wykaz prac wzbronionych kobietom (jako załącznik regulaminu jeżeli istnieje),
 • wykaz prac wzbronionych młodocianym (jako załącznik regulaminu jeżeli istnieje),
 • wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania I pomocy,
 • wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

#3 Rejestry

Rejestry, które powinny być prowadzone przez pracodawcę, to:

 • Rejestr wypadków przy pracy.
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy wraz z kartami badań i pomiarów czynników szkodliwych.
 • Rejestr prac, podczas których występuje kontakt z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym czy mutagennym.
 • Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia.
 • Rejestr maszyn i urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu. 
 • Książki rewizyjne urządzeń.
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu  do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących odbycia szkoleń w dziedzinie bhp.
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań  do wykonywania pracy.

#4 Zarządzenia pracodawcy

W dokumentacji BHP warto posiadać zarządzenia pracodawcy, które dotyczą tematów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Przykładowe zarządzenia pracodawcy to: szkolenie pracowników w dziedzinie BHP, przydział odzieży oraz obuwia roboczego, powołanie komisji do spraw BHP.

#5 Wyniki przeglądów i pomiarów

Dokumentacja BHP powinna zostać uzupełniona o wyniki przeglądów i pomiarów:

 • Obiektów budowlanych.
 • Instalacji elektrycznej.
 • Instalacji odgromowej. 
 • Drożności przewodów kominowych. 
 • Instalacji gazowej. 
 • Natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy 
 • Natężenia oświetlenia awaryjnego
 • Sprzętu przeciwpożarowego. 

Podsumowanie

Dokumentacja BHP jest bardzo ważna w każdym przedsiębiorstwie – dbaj więc, aby zawsze była aktualna i skrupulatnie prowadzona. Obowiązek pracodawcy dotyczący prowadzenia dokumentacji nakłada kodeks Prawa Pracy. 

Firmy współpracujące

X