• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Życie i zdrowie to skarb

30.09.2014

Każdy z nas może zostać świadkiem, uczestnikiem a niekiedy nawet ofiarą nagłego zdarzenia, wypadku zagrażającemu nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Pierwszym i najważniejszym okazaniem człowieczeństwa w takich przypadkach jest niesienie pomocy poszkodowanym – odruch bezwarunkowej, humanitarnej solidarności, która jest obowiązkiem każdego z nas. Aby skutecznie udzielić pierwszej pomocy należy mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności; w wielu przypadkach potrzebna jest także apteczka pierwszej pomocy. Dużą rolę u uświadamianiu społeczeństwa ma kurs pierwszej pomocy zazwyczaj organizowany przez placówki oświaty, szkoły medyczne lub PCK – w środowisku o dużej liczbie przeszkolonych ludzi czy ratowników znacznie zwiększa się odsetek uratowanych, którzy zostają objęci pomocą przedmedyczną w pierwszej fazie akcji ratowniczej.

Również na kursach BHP są poruszane kwestie ważnej dla życia resuscytacji – dla higieny i bezpieczeństwa pracy jest to ważnym aspektem, a może i nawet najważniejszym; przecież zdrowie i życie pracowników dla pracodawców powinny być najważniejsze. Obsługa BHP jest wykonywana przez wyspecjalizowanych ludzi, którzy pomogą nauczyć i wdrażać w życie pracowników głównych zasad zarówno BHP, jak i podstawowych zasad pierwszej pomocy. Kursy służą monitorowaniu, zapobieganiu i przeciwdziałaniu nieumiejętności i niewiedzy w zakresie zdrowia i życia osób pracujących w ciężkich lub niebezpiecznych warunkach.

Ważnym punktem udzielania pomocy jest to, aby rozważyć kwestię bezpieczeństwa. „Dobry ratownik, to żywy ratownik”.

Firmy współpracujące