• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Zmiany dla pracodawców w związku z epidemią koronwirusa

03.04.2020

praca w trakcie pandemii

Nowe obowiązki sanitarne – ważne zmiany dla pracowników i pracodawców obowiązujące od 2 kwietnia 2020 roku w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020,  a także na stronie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa możemy znaleźć nowe wytyczne dotyczące ochrony przed wirusem SARS-CoV-2 , które obowiązują w zakładach pracy od 2 kwietnia 2020.

Do czego są zobowiązani pracodawcy?

Zapewnienie osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk

 

Dotyczy to wszystkich pracowników, zarówno tych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, jak również tych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz prowadzących własną działalność gospodarczą. Rękawiczki lub środki dezynfekcji należy więc zapewnić również osób zatrudnionych na zasadach B2B.

 

Odległość pomiędzy stanowiskami pracy musi wynosić co najmniej 1,5 m.

 

Odległość powinna być mierzona w linii prostej. W praktyce oznacza to, że dla pracowników biurowych należy odpowiednio rozsunąć biurka, a dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych tak przeorganizować pracę, aby mogły zachować wyznaczoną odległość.

Jeśli z przyczyn konstrukcyjnych rozstawienie pracowników nie jest możliwe (na przykład nie pozwala na to linia produkcyjna), to pracodawca powinien to zrównoważyć wyposażeniem pracowników w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej. Chodzi przede wszystkim o  maseczki i jednorazowe rękawiczki.

Pamiętajmy, że podane odległości są minimalne. Jeśli w zakładzie pracy istnieje taka możliwość, warto tak przeorganizować przestrzeń, aby dla bezpieczeństwa między pracownikami zachować jeszcze większe odległości.

 

Źródła:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000566

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109400,nowe-obowiazki-sanitarne-.html

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Firmy współpracujące

X