• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Zasady wentylowania pomieszczeń pracowniczych

21.08.2017

Zasady wentylowania pomieszczeń pracowniczych

Pracodawca powinien zadbać o to, aby jego pracownicy mogli wykonywać swoją pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jednym ze sposobów jest odpowiednie wentylowanie i klimatyzowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się stanowiska pracy.

Pomieszczenia, w których przebywają pracownicy, powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym przepływem powietrza. Jednocześnie musi być tam zapewniona wymiana tlenu w ilości odpowiedniej do funkcji i przeznaczenia danego lokalu. Wentylowanie pomieszczeń pracowniczych to nie tylko komfort, ale również konieczność, ponieważ powietrze, ulega stałemu zanieczyszczeniu. Brak odpowiedniej wentylacji wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy, a także wydajność i efektywności pracy. Świeże powietrze sprawia, że jesteśmy mniej senni.

Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła powstającą w wyniku promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

Wentylacja naturalna i klimatyzacja

Istnieje kilka różnych rodzajów wentylacji. Najprostszym rozwiązaniem jest tzw. wentylacja naturalna. Przy takiej opcji ważna jest różnica temperatur (gęstość powietrza) między powietrzem wewnątrz budynku a znajdującym się na zewnątrz. To właśnie ta różnica sprawia, że następuje naturalna wymiana powietrza w pomieszczeniach pracy. W takiej opcji wykorzystywane są kratki wentylacyjne, nawiewniki, a także okna lub drzwi.

Drugim rodzajem jest wentylacja mechaniczna. W tym przypadku wymiana powietrza jest wymuszona przez wentylator lub inne urządzenie.

Klimatyzacja to jeden z rodzajów wentylacji. Najpopularniejsza jest w biurowcach. Zadaniem tego typu systemu jest utrzymanie właściwego ciśnienia, temperatury, wilgotności i składu chemicznego powietrza. Klimatyzacja ma zapewnić odpowiednie warunki higieniczne pracownikom. Stosując ten sposób wentylacji, pracodawca musi zadbać o odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach pracy.

Główne zasady wentylowania pomieszczeń pracy

Ważne, aby przepływ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach odbywał się od przestrzeni mniej do bardziej zanieczyszczonej. Dodatkowo nie wolno przyłączać do wspólnych układów wentylacyjnych lokali o różnych wymaganiach wentylacyjnych. W pomieszczeniach, gdzie istnieje ryzyko wydzielania lub przenikania z zewnątrz substancji szkodliwych dla zdrowia, należy stosować dodatkową, awaryjną wentylację wyciągową. W lokalach zamkniętych w okresach, gdy nie działa klimatyzacja, należy zapewnić zamienną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną.

W halach, gdzie znajdują się m.in. stanowiska spawania, klejenia, lakierowania, należy stosować miejscowe odciągi wentylacyjne, współpracujące z wentylacją ogólną. Pobieranie powietrza do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno odbywać się w miejscach umożliwiających pobór powietrza czystego.

W budynkach oświaty szkolnej i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej i społecznej oraz w pomieszczeniach biurowych bez wentylacji mechanicznej okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą ich otwierania.

Pracodawca musi pamiętać, że nieodpowiednia wentylacja i gorsza jakość powietrza nie tylko może wpływać na zwiększoną absencję pracowników, ale również na obniżenie efektywności w pracy.

Firmy współpracujące

X