• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje oraz w małych grupach w sali szkoleniowej BHP-Center w Krakowie.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Zasady BHP podczas zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – bezpłatny pakiet i instrukcje do pobrania

10.06.2020

ludzie podczas pandemii

W życie wchodzą kolejne etapy „odmrażania” gospodarki. Wiele obostrzeń zostało zniesionych, a firmy stopniowo powracają do pracy stacjonarnej.  Nie wiesz jak zapewnić pracownikom bezpieczny powrót w nowym reżimie BHP?  

W tym celu stworzyliśmy bezpłatny pakiet, z którego dowiesz się, jak przestrzegać zasad BHP w czasie zagrożenia covid-19. Zawarliśmy w nim wiele praktycznych informacji, z których może skorzystać zarówno przedsiębiorca, jak i pracownik. 

Z naszego pakietu dowiesz się:

 • Jakie są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego?
 • Jak powinny wyglądać odpowiednio przygotowane miejsca pracy?
 • Jakich zasad należy przestrzegać w czasie pracy?
 • Jakie środki czystości oraz środki ochrony osobistej powinien zapewnić pracodawca?
 • Jak poprawnie przystępować do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji sprzętu biurowego?
 • Jak  postępować w przypadku podejrzenia zagrożenia wirusem w miejscu pracy?
 • Jak udzielać pierwszej pomocy w czasie zagrożenia koronawirusem ?
 • Jak bezpiecznie korzystać z pojazdu służbowego?

Dodatkowo, w pakiecie znajdują się instrukcje, które możesz wydrukować:

 • Instrukcja mycia i dezynfekcji dłoni
 • Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic
 • Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki

Pobierz nasz bezpłatny pakiet, wprowadź zasady BHP podczas zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do swojej firmy i zapewnij pracownikom bezpieczny powrót do pracy. 

BHP Center. Pakiet Covid19 (1)

Firmy współpracujące

X