• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Zagrożenia w pracy biurowej – o czym warto wiedzieć?

26.10.2018

praca-biurowa

Wbrew powszechnej opinii praca biurowa nie zawsze jest lekka, łatwa i przyjemna. Wiąże się ona z wieloma zagrożeniami, na które powinni uważać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Kluczem do ich eliminowania jest przestrzeganie przepisów bhp i dbanie o prawidłową organizację stanowisk pracy. O szczegółach piszemy w poniższym artykule.

Praca biurowa – czyli jaka?

Choć termin „praca biurowa” na dobre wszedł do języka potocznego, nie doczekał się jeszcze oficjalnej, jednoznacznej definicji. Warto jednak zaznaczyć, że nie należy rozumieć go dosłownie i nie odnosi się on wyłącznie do pracy wykonywanej w tradycyjnych biurach. Pod tym pojęciem kryje się wiele różnych zawodów, których przedstawiciele trudzą się szeroko rozumianą pracą umysłową, świadczoną najczęściej w pozycji siedzącej. Mogą być to urzędnicy, redaktorzy, a także architekci czy programiści. Nie jest żadną tajemnicą fakt, że wykonywanie tego typu profesji nie byłoby możliwe bez wykorzystania komputera. Warto uświadamiać sobie, że pracownicy administracyjno-biurowi spędzają zazwyczaj powyżej 4 godzin przed monitorem, co wiąże się z szeregiem zagrożeń.

Nie tylko komputer, czyli czynniki uciążliwe w środowisku pracy biurowej

Praca przed komputerem może prowadzić do pogorszenia wzroku – to oczywiste. Nie każdy zdaje sobie jednak na co dzień sprawę z tego, że może się ona przyczynić również do wystąpienia zespołu suchego oka, bólów i zawrotów głowy, bólów mięśniowo-szkieletowych, bólów nadgarstków, a nawet nadwagi czy osteoporozy, wynikających z długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej. Niestety kilkugodzinne wpatrywanie się w ekran komputera nie zamyka listy czynników uciążliwych, z którymi muszą liczyć się pracownicy administracyjno-biurowi. Można wśród nich wymienić jeszcze między innymi:

  • hałas emitowany przez urządzenia biurowe,
  • wadliwie działający sprzęt elektryczny,
  • nieodpowiednie oświetlenie,
  • brak wystarczającej przestrzeni do wykonywania pracy,
  • nieergonomiczne siedziska i biurka.

Warto również wspomnieć o czynnikach, które mogą mieć negatywny wpływ na stan psychiczny pracowników administracyjno-biurowych. Stres, obciążenia umysłowe, a także emocjonalne, na które często są narażeni przedstawiciele wspomnianej grupy zawodowej, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do osłabienia ich sprawności intelektualnej.

W celu zminimalizowania oddziaływania powyżej wymienionych czynników pracodawca tworzy ocenę ryzyka zawodowego. Dowiedz się, jak ją opracować w pięciu krokach.

Prawidłowa organizacja stanowiska pracy biurowej

Właściwa organizacja stanowiska pracy biurowej może przyczynić się do ograniczenia uciążliwego wpływu większości z wyżej wymienionych czynników. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie pracownikom krzeseł i biurek, które pozwalają na regulację wysokości. Ergonomiczne fotele powinny również umożliwiać regulację oparcia, obracać się wokół własnej osi o 360 stopni i być wyposażone w podpórki, które odciążają kręgosłup, a także mięśnie ramion i karku. Odległość oczu pracownika od ekranu monitora nie powinna przekraczać 40 – 75 cm, a odległość między klawiaturą a krawędzią blatu nie może być mniejsza niż 10 cm. Warto zdawać sobie sprawę także z faktu, że na każdego z zatrudnionych pracowników powinno przypadać minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podłogi.

Pamiętajmy również, że na każdą godzinę pracy z komputerem powinno przypadać 5 minut przerwy!

Zachęcamy do zapoznania się z cyklem naszych artykułów na temat ergonomii, które w jeszcze bardziej szczegółowy sposób przybliżą tematykę organizacji stanowisk pracy.

Firmy współpracujące

X